nieuws

Aegon haalt bakzeil in Kifid-zitting en moet behandeling chihuahua vergoeden

Schade 4695

De eigenaar van een chihuahua vertelde Aegon niet de waarheid over de gezondheid van zijn hond, maar krijgt toch de behandelingskosten vergoed. Kifid oordeelde dat de verzekeraar onvoldoende duidelijk heeft gemaakt waarom een naar waarheid ingevuld aanvraagformulier tot een afwijzing van de verzekering had geleid. De klant die de huisdierenverzekering online afsloot, was ook niet op de hoogte gesteld van het individuele acceptatiebeleid van de verzekeraar. De externe registraties trok Aegon al tijdens de zitting in, Kifid dwingt de verzekeraar ook de rekening te betalen.

Aegon haalt bakzeil in Kifid-zitting en moet behandeling chihuahua vergoeden

“Is uw huisdier op dit moment volledig gezond?” was de vraag die de eigenaar van de chihuahua bevestigend beantwoordde toen hij de huisdierenverzekering op 25 september 2011 afsloot. Op dat moment ging het echter niet goed met de hond. Dat komt aan het licht als hij de patiëntenkaart van de hond moet insturen bij het indienen van een nota in april 2017. Op de kaart staat dat de hond vanaf 23 september 2011 (toen een jonge pup) enkele malen bij de dierenarts kwam.

Hospitalisatie

Op 24 september adviseerde de dierenarts dat ‘intensieve hospitalisatie’ de beste overlevingskansen zou geven. Ook op de dag na aanvraag van de verzekering is er nog een notitie gemaakt waarbij een dierenarts een opname aanraadt, maar aangeeft dat de consument dit weigert. Aegon concludeert naar aanleiding van deze notities dat de verzekerde opzettelijk informatie verzwegen heeft. De consument wordt geregistreerd in de incidentenregisters en de claim wordt afgewezen.

Fokker

Naar aanleiding daarvan voert de consument aan dat de notities door twee verschillende dierenartsen zijn gemaakt. Ook zijn eigen dierenarts bevestigt dat hij de hond niet gezien heeft op 26 september en dat de aantekening in het patiëntenregister zijn gemaakt op basis van wat de dierenarts van de fokker op 17 september geconstateerd heeft.

Verzwakt

Aegon blijft echter bij haar standpunt, waarop de zaak bij Kifid belandt. In de zitting erkent de consument dat de hond in een medisch traject zat, maar geeft hij ook aan dat de hond niet ziek was. De chihuahua was volgens de eigenaar alleen verzwakt omdat het dier moeilijk at en dronk. De verzekeringsnemer vindt daarom dat hij geen informatie bewust verzwegen heeft.

Geen verzwijging

Op de zitting besluit Aegon om daarom de verwijzingen in de frauderegisters te laten vallen. Maar volgens Aegon was er wel sprake van een ernstige medische situatie. De hond was in ieder geval niet ‘volledig gezond’ zoals werd gevraagd op het online aanvraagformulier. Ook de Geschillencommissie is het daarmee eens. “De Commissie is echter van oordeel dat Consument, gelet op de toestand van de hond op 23 en 24 september 2011, gezien wat daarover door de dierenarts is genoteerd en gelet op de dwangvoeding die de hond kreeg toegediend, niet voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat de hond ten tijde van de aanvraag volledig gezond was. Consument had de betreffende vraag ontkennend moeten beantwoorden.” 

Acceptatiebeleid

Dat leidt er echter niet toe dat Aegon de claim kan afwijzen omdat het de verzekering niet geaccepteerd zou hebben. “Verzekeraar heeft op de zitting uitgelegd dat hij de verzekering niet zou hebben geaccepteerd, maar heeft daarbij niet gesteld of aannemelijk gemaakt dat dit in overeenstemming is met het beleid van de redelijk handelend verzekeraar. Hij heeft ook niet gesteld of aannemelijk gemaakt dat hij zijn individuele acceptatiebeleid aan Consument kenbaar had gemaakt voordat zij de verzekeringsaanvraag deed. Gelet op het arrest van de Hoge Raad van oktober 2018 brengt dit naar het oordeel van de Commissie mee dat Verzekeraar zich er niet op kan beroepen dat hij de verzekeringsaanvraag niet zou hebben geaccepteerd.”

Aegon moet de rekening van € 872,21 vergoeden. De uitspraak is bindend.

Reageer op dit artikel