nieuws

Rechter: Huisvesten arbeidsmigranten geen groter risico dan asielzoekersopvang

Schade 835

Vivat moet de brandschade in een complex waar arbeidsmigranten worden gehuisvest toch vergoeden. De verzekeraar had de schade van ruim drie ton eerst afgewezen, omdat de eigenaar van het pand niet tijdig gemeld had dat de bestemming van het pand was gewijzigd. Toen Reaal het pand in dekking nam, werden in het complex nog asielzoekers opgevangen. Volgens de rechter is het brandrisico echter niet gewijzigd.

Rechter: Huisvesten arbeidsmigranten geen groter risico dan asielzoekersopvang

In 2011 woonden er in het pand dat gehuurd werd door het COA 70 asielzoekers. Op het polisblad staat als bestemming van het complex ‘woonzorgcentrum’ vermeld. Bij de prolongatie in 2016 blijkt dat Vivat dit gewijzigd heeft in ‘zorgcentrum.’ In september van datzelfde jaar vindt de eigenaar een nieuwe huurder van het pand, die de kamers verhuurt aan arbeidsmigranten uit Oost-Europa. Begin februari 2018 breekt er brand uit in één van de kamers.

Bestemmingswijziging

Vivat wijst de schade af. In een brief schrijft de verzekeraar: “Uit onderzoek is gebleken dat het gebouw sinds september 2016 gebruikt wordt als woonruimte voor arbeidsmigranten. Op 24 februari jl. verbleven daar 54 arbeidsmigranten. […] Aangezien de bestemmingswijziging niet binnen 30 dagen na de risicowijziging is gemeld, is er volgens artikel 7.5 van de polisvoorwaarden geen dekking voor de schade.”

Risicoverzwaring

Volgens de rechtbank moet een bestemmingswijziging worden doorgegeven omdat een wijziging een risicoverzwaring met zich mee kan brengen. “In artikel 7 van de polisvoorwaarden wordt niet voor niets de term ‘risicowijziging’ gehanteerd.” De eigenaar van het complex betoogde dat het risico met de nieuwe huurder zelfs kleiner was geworden. Zo werden de huurders gescreend en mochten zij in tegenstelling tot de asielzoekers niet roken op de kamers.

Ruime begripsopvatting

De rechtbank hechtte veel waarde aan de bestemming die Vivat zelf aangaf op het polisblad. “In de polis is de bestemming van het pand aanvankelijk aangeduid als ‘woonzorgcentrum’. Naderhand heeft Vivat op het polisblad de omschrijving van de bestemming gewijzigd in ‘zorginstelling’. Van een woonzorgcentrum of zorginstelling in strikte zin is echter nooit sprake geweest, zoals onder meer blijkt uit het inspectierapport […] dat ten tijde van het gebruik als asielzoekerscentrum is opgemaakt. Vivat hanteerde kennelijk een ruime begripsopvatting, waarbij de omschrijving ‘woonzorgcentrum’ en ‘zorginstelling’ onder één noemer (bestemming) vielen, en waarbij aan het element ‘zorg’ in ‘zorginstelling’ geen hoge eisen werden gesteld.”

Vonnis

Volgens de rechtbank kon Vivat onvoldoende aannemelijk maken dat het zorgelement bij de huisvesting van asielzoekers substantieel van aard was en er dus wel degelijk een belangrijk verschil was in het gebruik van het pand. “Tegen de hiervoor vermelde achtergrond kon en mocht [verhuurder] er voorshands vanuit gaan en kon Vivat redelijkerwijs verwachten dat ook de huisvesting van migrantenarbeiders viel onder de bestemming ‘woonzorgcentrum’ oftewel ‘zorginstelling’, zoals door partijen in deze specifieke situatie opgevat”, schrijft de rechtbank in het vonnis.

De rechtbank veroordeelde Vivat tot het betalen van een voorschot van 200.000 euro tot de volledige omvang van de schade bekend is.

Reageer op dit artikel