nieuws

Tussenpersoon treft geen blaam bij betalingsachterstand na portefeuilleoverdracht

Schade 2874

Van Loon Assurantiën uit Dordrecht heeft zich volgens Kifid voldoende ingespannen om een klant erop te wijzen dat ze achterstallige premies moest voldoen. De tussenpersoon hoeft dan ook niet op te draaien voor de brandschade die onverzekerd was nadat Allianz de verzekering had stopgezet. De schuldhulpverlener van de klager bleek de premies te hebben voldaan aan het kantoor dat kort daarvoor zijn portefeuille had overgedragen aan Van Loon.

Tussenpersoon treft geen blaam bij betalingsachterstand na portefeuilleoverdracht

De klager in deze Kifid-kwestie had haar verzekeringen in beheer bij TDA Assurantiën in Dordrecht. Per 1 januari 2017 heeft plaatsgenoot Van Loon echter de verzekeringsportefeuille overgenomen. Van Loon nam daarmee ook de premie-incasso van de verzekering bij Allianz over. Rond de overnamedatum schakelt de vrouw een schuldhulpverlener in om haar financiën op orde te brengen.

Schuldhupverlening

En dan gaat het mis. De schuldhulpverlener neemt betaling van schulden op zich, waaronder een premieachterstand bij TDA Assurantiën. Ondertussen krijgt de vrouw van Van Loon Assurantiën in het eerste halfjaar van 2017 vier keer een betalingsherinnering. Hierin staat ook wat de gevolgen zijn van wanbetaling voor de verzekeringsdekking. De vrouw stuurt de post door aan haar hulpverlener. Die betaalt echter aan TDA, niet aan Van Loon.

Roet- en rookschade

Voor Van Loon is begin juli de maat vol. De tussenpersoon geeft de premie-incasso terug aan Allianz. Die beëindigt daarom op 11 juli 2017 op grond van wanbetaling de verzekering. Tweeënhalve week later breekt de brand uit bij de buren van de klaagster. Haar woning loopt roet- en rookschade op. De verzekeraar van de buren vergoedt een deel van de schade, maar de rest wil ze verhalen op Allianz. Die geeft niet thuis omdat de verzekering beëindigd is.

Via de Geschillencommissie hoopt de vrouw daarop de schade via Van Loon vergoed te krijgen. Ze vindt dat Van Loon zich niet kan verschuilen achter het feit dat het een ander bedrijf is dan TDA. TDA betaalde op 1 augustus 2017 de te veel betaalde premies rechtstreeks aan Van Loon. De vrouw betoogt dat dat bedrag toereikend was om de premieachterstand mee te voldoen.

Herhaalde herinneringen

Dat argument snijdt volgens Kifid geen hout, aangezien Van Loon die premies pas ontving nadat de verzekering was beëindigd. Ook vindt de Geschillencommissie dat niet mag worden gesteld dat de twee advieskantoren één bedrijf zijn. “Tussenpersoon heeft onbetwist gesteld dat zij Consument herhaaldelijk betalingsherinneringen voor de lopende premies heeft gestuurd met het verzoek aan haar te betalen. Daaruit had Consument moeten afleiden dat zij enkel bevrijdend aan Tussenpersoon kon betalen. Dat de post bij Consument werd doorgeleid naar de schuldhulpverlener doet hier niet aan af en moet voor rekening van Consument blijven”, aldus de uitspraak.

Voldoende ingespannen

Kifid wijst de vordering af. “De slotsom is dat Tussenpersoon, gezien diverse betalingsherinneringen zijn gestuurd, zich voldoende heeft ingespannen om de lopende premies te incasseren en door te betalen aan verzekeraar. Nu betaling uitbleef was hij gerechtigd om de premie-incasso terug te geven aan verzekeraar. Verzekeraar heeft uiteindelijk aan de wanbetaling consequenties verbonden in het licht van de verzekeringsvoorwaarden. Of dat op correcte wijze is gebeurd, is niet aan Tussenpersoon.”

Reageer op dit artikel