nieuws

Foute vriendendienst draait uit op 4 jaar brommen in Extern Verwijzingsregister

Schade 10264

Een man die als vriendendienst een valse getuigenis aflegde, mag van het Kifid voor vier jaar worden geregistreerd in het Extern Verwijzingsregister (EVR). Bij een aanrijding tussen een personenauto en een vrachtwagen legde hij als derde partij een schriftelijke verklaring af tegen de vrachtwagenchauffeur. Toen de chauffeur bij zijn verzekeraar TVM de beelden van het ongeval kon laten zien, trok de man zijn getuigenis weer in.

Foute vriendendienst draait uit op 4 jaar brommen in Extern Verwijzingsregister

De klager verklaarde in zijn getuigenis dat hij achter de personenauto en de vrachtwagen reed op het moment van het ongeval. Bovendien zou hij geen relatie hebben tot de bestuurder van de personenauto. Toen TVM een onderzoeksbureau inschakelde om hem te confronteren met de beelden, bleek dat geen van beide waar was. De man had als vaktekenaar uit het netwerk van de automobilist met een situatieschets slechts een vriendendienst willen bewijzen.

Niet verzonden

DAS Rechtsbijstand verzocht als vertegenwoordiger van de automobilist tegenpartij TVM om de valse getuigenis dan maar als niet verzonden te beschouwen. TVM weigerde dat, want zo schreef de verzekeraar: “Als […] niet de beschikking had gehad over de camerabeelden van de dashcam, dan had […] op basis van de verklaring van […] en uw verklaring aansprakelijkheid moeten erkennen en […] schadeloos moeten stellen.”

TVM heeft daarop de man voor de duur van vier jaar aangemeld bij het EVR en een melding gedaan bij het Centrum Bestrijding Verzekeringsfraude (CBV). De vaktekenaar diende een klacht in bij het Kifid omdat hij een notering van vier jaar in het register buitenproportioneel vindt. Hij voert aan dat hij zelf nooit financieel voordeel heeft gehaald uit de valse getuigenis. De verkeerde voorstelling van zaken beschreef hij vanuit ‘de schrikbeleving’ van de automobilist.

Belang sector

De Geschillencommissie ging daar niet in mee. “Verzekeraar heeft gemotiveerd uiteengezet dat de gedragingen van Consument een bedreiging vormen voor de financiële belangen van zijn cliënten (onder meer de chauffeur van de vrachtwagen) en voor zijn organisatie omdat hij – zonder beschikbaarheid van de videobeelden – een schade-uitkering had moeten doen. Verzekeraar dient zijn cliënten hiervoor te beschermen en daarom prevaleert het belang van de financiële sector bij registratie boven het belang van Consument bij het niet registreren van zijn persoonsgegevens.”

De commissie oordeelt dat de registratie mag blijven staan voor de duur van vier jaar. Overigens werd de automobilist al eerder in het EVR opgenomen, maar voor een periode van acht jaar. Hij klaagde daar eveneens over bij het Kifid, maar ook die klacht werd afgewezen. In zijn geval werd hem ook kwalijk genomen dat hij de chauffeur betichtte van doorrijden na een ongeval, terwijl ook dat aantoonbaar onjuist was.

Reageer op dit artikel