nieuws

Vereende kan eigen groei niet bijbenen

Schade 3085

Vereende kan eigen groei niet bijbenen

De Vereende boekte in 2017 een verlies van ruim € 4,3 miljoen bij een groei in premie-inkomen van ruim een kwart. De solvabiliteit daalde van 187% naar 134%. Eerder dit jaar kondigde het verzekeringsbedrijf al maatregelen aan om het tij te keren: de premies gingen 10% tot 25% omhoog. Volgens directeur Ingrid Visscher noodzaken de jaarcijfers tot hogere balanceerkunst. “We groeien eigenlijk iets harder dan we zouden willen. De omzet bewust afremmen is maatschappelijk gezien een lastige, want het betekent bijna per definitie dat we mensen uit gaan sluiten.”

Het bruto premie-inkomen van De Vereende groeide in 2017 met 27,7%. In 2016 kwam er € 22,5 miljoen binnen, in 2017 was dat gestegen naar € 28,8 miljoen. Het verzekeringsbedrijf zoekt de oorzaak daarvan vooral in het kritischere acceptatiebeleid van reguliere verzekeraars op het gebied van motorrijtuigrisico’s.

Schadelast

De netto schadelast liet in 2017 bijna een verdubbeling zien. De Vereende noteerde € 16,3 miljoen in de boeken, tegenover € 8,5 miljoen een jaar eerder. Vooral letselschaden drukten het resultaat. De bedrijfskosten waren met € 11,4 miljoen ook iets hoger dan in 2016 (€ 10,6 miljoen). Dat schrijft De Vereende toe aan investeringen in een nieuwe verzekeringsapplicatie voor beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen. In het jaarverslag spreekt het bedrijf de verwachting uit dat investeringen in IT zich uiteindelijk zullen uitbetalen.

Premieverhogingen

Het nettoresultaat kwam uit op een verlies van € 4,3 miljoen. In 2016 beperkte De Vereende de schade nog tot ruim zes ton. Het forse verlies komt niet onverwacht. In maart kondigde het bedrijf al premieverhogingen aan om een nieuw verlies over het huidige boekjaar voor te zijn. Voor motor is de premie per 1 mei met 25% gestegen, voor taxi’s, brand, aansprakelijkheid en rechtsbijstand met 10%. Toen werd nog uitgegaan van een verlies van € 4 miljoen.

Door de gegroeide premieomzet en het nettoverlies kelderde de solvabiliteit van De Vereende van 187% eind 2016 naar 134% aan het eind van 2017. Volgens directeur Ingrid Visscher (foto) waren premieverhogingen daarom onvermijdelijk. “We willen bedrijfseconomisch gezond zijn, dus we ontkomen niet aan maatregelen, maar we moeten rekening houden met het feit dat onze klanten vaak financieel kwetsbaar zijn en ook geen echte verzekeringsalternatieven hebben. Natuurlijk kijken wij ook voortdurend naar onze eigen organisatie. Gelukkig is daar de kostenstijging, ondanks de forse omzetgroei, beperkt gebleven”, aldus de directeur.

Zorgen

De toenemende schadelast baart zorgen, schrijft De Vereende in het jaarverslag. “Wij monitoren deze ontwikkeling scherp, maar dit mag in onze ogen niet leiden tot een onredelijk strenge opstelling richting klanten ten aanzien van uit te keren schades. Tegelijkertijd beseffen wij dat het niet mogelijk is de oplossing iedere keer te zoeken in een volgende premieverhoging voor onze verzekerden.”

 

Balanceren

Volgens Visscher wordt het komende tijd balanceren op het slappe koord van premieomzet en acceptatiebeleid. De solvabiliteit moet als het aan haar ligt snel weer naar een gezond niveau. “We groeien eigenlijk iets harder dan we zouden willen. De omzet bewust afremmen is maatschappelijk gezien een lastige, want het betekent bijna per definitie dat we mensen uit gaan sluiten van de mogelijkheid een verzekering af te sluiten. Immers wij zijn vaak al de laatste mogelijkheid. Op dit vlak kijken we dus heel creatief naar bijvoorbeeld herverzekeringsoplossingen, want we willen weer zo snel mogelijk naar een solvabiliteitsratio van minimaal 150%.”

Reageer op dit artikel