nieuws

Vereende moet premies fors verhogen om verlies af te wenden

Schade 4841

Vereende moet premies fors verhogen om verlies af te wenden

De Vereende verhoogt per 1 mei 2018 de premies voor motorrijtuigen met 25%. Voor taxi’s en voor brand, aansprakelijkheid en rechtsbijstand gaan de premies met 10% omhoog. De verhogingen komen boven op premiestijgingen begin dit jaar. Binnenkort maakt de Vereende bekend € 4 miljoen verlies te boeken over 2017. De premieverhogingen zijn nodig om een nieuw verlies in 2018 te voorkomen. Ook bekijkt de verzekeraar of het provisiebeleid op de schop moet.

De premieverhoging die de Vereende in januari doorvoerde, blijkt nu al niet genoeg om de toenemende schadelast te dekken. Dat schrijft de verzekeraar vandaag in een brief aan adviseurs. Daarin worden ook de nieuwe premieverhogingen aangekondigd. Die gelden vanaf mei 2018 en gaan in per premievervaldatum. De totale premieverhoging over 2018 komt daarmee op minimaal 10% voor brand en maximaal 42% voor mortorrijtuigenverzekeringen.

Maatregelen hebben niet geholpen

De Vereende laat adviseurs weten dat het bedrijf zich bewust is van de negatieve gevolgen. “We hebben diverse maatregelen genomen om de premiestijging zoveel mogelijk te beperken, zoals schadepreventieprogramma’s, kostenbesparingen, uitstel van investeringen en optimalisatie van onze interne processen”, schrijft manager marketing en acceptatie Bert Sonneveld in de brief. “Ondanks deze inspanningen is een verdere verhoging van de premie noodzakelijk.”

Provisiepercentage vrijwillig omlaag

Door de aangekondigde premieverhoging stijgt per 1 mei ook het provisiebedrag per polis automatisch. Om de pijn voor klanten te verlichten, suggereert de Vereende dat adviseurs hun eigen provisiepercentage kunnen verlagen. Dat kan per verzekering of voor de hele portefeuille.

In het schrijven aan adviseurs kondigt Sonneveld bovendien een heroverweging van het provisiebeleid aan. Komende periode wordt dat beleid geanalyseerd. Uitkomsten daarvan zijn er nog niet.

Aanpassing waarborgsom

Daarnaast stapt de verzekeraar aan het eind van 2018 over naar een nieuw polis- en schadeadministratiesysteem. Onder andere de waarborgsom wordt aangepast. Nu varieert die nog tussen € 175 en € 500. Per 1 mei 2018 wordt de waarborgsom voor alle nieuwe motorrijtuigenverzekeringen € 268. Voor klanten met een lopende polis heeft de aanpassing geen gevolgen.

€ 4 miljoen verlies

Begin mei publiceert de Vereende het jaarverslag. Vooruitlopend daarop laat Sonneveld weten dat het verlies over het boekjaar 2017 uitkomt op circa € 4 miljoen. De verzekeraar hoopt dat de premieverhogingen samen met andere maatregelen leiden tot zwarte cijfers in 2018.

Reageer op dit artikel