nieuws

Kifid: Geen verband tussen afwijzing claim en nachtmerries

Schade 2022

Unigarant hoeft een klant geen schade te vergoeden voor PTSS-klachten die ze zegt te hebben opgelopen na een claim die de verzekeraar afwees. De vrouw brak op een verre reis haar middenvoetsbeentje. Volgens Unigarant viel dat aanvankelijk niet onder de dekking van haar reisverzekering, een fout die de verzekeraar vijf weken later herstelde. Zowel de materiële als de immateriële schade werd vergoed. De vrouw eiste een aanvullende € 7.500 omdat ze sinds de claimafwijzing zou lijden onder nachtmerries en constante pijn en minder zou kunnen werken.

Kifid: Geen verband tussen afwijzing claim en nachtmerries

De vrouw in deze Kifid-zaak breekt op vakantie een middenvoetsbeentje. Ze neemt contact op met Unigarant die dekking op de ANWB doorlopende reis- en annuleringsverzekering afwijst. Vijf weken later zegt Unigarant alsnog dekking toe. De verzekeraar vergoedt de schade die ze tijdens de reis heeft geleden en een uitkering voor blijvende invaliditeit van € 750 onder de ongevallendekking. De beperking is vastgesteld op 1%. Ook krijgt de vrouw een bloemetje met verontschuldigingen voor de gemaakte fout.

Ontberingen

Na thuiskomst beklaagt de vrouw zich in een brief aan Unigarant. “Vanwege alle ontberingen die voortgekomen zijn uit een nalatigheid/een fout, die door Unigarant Verzekeringen gemaakt is, verwachten mijn dochter en ik van uw bedrijf een passende, financiële vergoeding voor de geleden immateriële schade. Ik denk aan een bedrag van € 3.000”, schrijft ze.

In de steek gelaten

Unigarant kent dat bedrag toe. Maar voor de vrouw is daarmee de kous nog niet af. Ze voelde zich tijdens haar reis in de steek gelaten door de verzekeraar. Ze belandde in een “ontredderde situatie” en toen zijn PTSS-klachten (posttraumatische stressstoornis) ontstaan. Sindsdien heeft ze last van nachtmerries, kan minder werken en lijdt constante pijn. Ze vindt dat ze recht heeft op een extra vergoeding van € 7.500 voor de geleden immateriële schade.

Trigger

Volgens Unigarant ontbreekt elke onderbouwing voor dat bedrag. Enkel een verwijzing naar de Smartengeldgids zoals ze doet, vindt de verzekeraar onvoldoende. Bovendien is er volgens de medisch adviseur van Unigarant geen causaal verband tussen de aanvankelijke dekkingsweigering en de PTSS-klachten.

De consument wijst nog op een brief van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie aan haar psycholoog. Daarin staat weliswaar dat psychologen de ontstaansgrond van PTSS niet specifiek mogen duiden, maar volgens de vrouw is het causaal verband af te leiden uit het feit dat het voorval de trigger is geweest voor de klachten. Bovendien was de gebeurtenis het enige gespreksonderwerp met haar psycholoog.

Medisch onderzoek

Kifid vindt dit onvoldoende bewijsvoering. De Geschillencommissie steunt Unigarant in de stelling dat een medisch expertiseonderzoek nodig is om vast te stellen of er een causaal verband is tussen de afwijzing van de claim en de nachtmerries. “Het had op de weg van consument gelegen om een medische expertise te laten verrichten om het causaal verband aan te tonen”, aldus de uitspraak. “Nu niet is komen vast te staan dat sprake is van PTSS komt de commissie niet toe aan de vraag of verzekeraar aansprakelijk is en een schadevergoeding dient te betalen aan consument.”

Geen misbruik

Er is nog wel een kleine veeg uit de pan voor Unigarant. De verzekeraar nam op een gegeven moment rechtstreeks contact op met de vrouw, in plaats van via de gemachtigde. Dat had Unigarant alleen mogen doen na uitdrukkelijke toestemming van de gemachtigde, aldus de Geschillencommissie. Dat er hierdoor sprake zou zijn van misbruik door de verzekeraar, vindt Kifid echter te ver gezocht.

Reageer op dit artikel