nieuws

Paardenverzekeraars en reisbureaus verliezen Wft-vrijstelling

Schade 5656

Het bemiddelen in paarden- en veeverzekeringen, hagelschadeverzekeringen of glasverzekeringen is binnenkort niet langer vrijgesteld van de Wft. Ook reisorganisaties en reisbureaus die bemiddelen in verzekeringen krijgen te maken met diplomaplicht uit de Wft. De Europese richtlijn verzekeringsdistributie IDD, die op 1 oktober 2018 in werking treedt, biedt daar geen ruimte voor.

Paardenverzekeraars en reisbureaus verliezen Wft-vrijstelling

De Wft is onder bepaalde voorwaarden niet van toepassing voor nevenverzekeringstussenpersonen. De komst van de nieuwe distributierichtlijn in oktober 2018 noopt minister Hoekstra van Financiën echter tot enkele wijzigingen in deze wet. Dat schrijft hij in de regeling implementatie richtlijn verzekeringsdistributie waarvoor hij een internetconsultatie is gestart. Marktpartijen kunnen daarop tot 1 februari reageren.

Strengere eisen

De Europese Insurance Distribution Directive (IDD) wil een gelijk speelveld creëren voor alle partijen die betrokken zijn bij de verkoop van verzekeringen. Dat betekent dat de eisen voor nevenverzekeringstussenpersonen zoals reisbureaus en autoverhuurders strenger worden. De bestaande Wft-vrijstelling voor paarden- en veeverzekeraars wordt helemaal geschrapt uit de Nederlandse wetgeving. Dat geldt ook voor hagelschadeverzekeraars en glasverzekeraars.

Hoefsmeden

Wibo Kedde, hoofd binnendienst van paardenverzekeraar EFO, zegt nog te onderzoeken wat de wetswijziging precies voor zijn organisatie betekent. “Als de vrijstelling in de loop van het jaar komt te vervallen, betekent dat dat wij Wft-plichtig worden. We hebben al wel een aantal medewerkers met een Wft-diploma, maar we zijn in afwachting wat bijvoorbeeld de gevolgen zijn voor de buitendienst. Hierover hebben we binnenkort een afspraak met de AFM. De paardenwereld is een bijzondere wereld. We werken bijvoorbeeld samen met hoefsmeden en pensioneigenaren die uit hun klantenkring klanten bij ons aandragen. De vraag is hoe dat in de toekomst gaat.”

Reisverzekeringen

Reisbureaus en reisorganisaties die naast vakanties ook reis- en annuleringsverzekeringen aanbieden krijgen eveneens te maken met strengere wetgeving. Reisbureaus die bemiddelden in verzekeringen met een jaarpremie boven de € 500 waren vrijgesteld van de Wft als op de betreffende vestiging ten minste één medewerker beschikte over alle benodigde diploma’s en certificaten. Dat gaat veranderen, schrijft Hoekstra in de geconsulteerde regeling.

Nevenverzekeringstussenpersonen die bemiddelen in verzekeringen waarvan de jaarpremie hoger is dan € 600 moeten voldoen aan de voorschriften in de richtlijn verzekeringsdistributie. Dat betekent ook dat ze Wft-plichtig worden.

‘Onzinnige inperking’

ANVR, de brancheorganisatie van reisondernemers, noemt de aanscherping van de regels “onzinnig”. Een woordvoerder laat weten geen reden te zien om de verzekeringsmogelijkheden in te perken. “Er zijn geen problemen of misstanden hieromtrent bekend. Wij zien er de noodzaak niet van en pleiten ervoor om binnen de Europese richtlijn in Nederland te kijken naar ruimere mogelijkheden.”

Reageer op dit artikel