nieuws

Uitstel voor nieuwe Europese distributierichtlijn

Branche 1732

Uitstel voor nieuwe Europese distributierichtlijn

De inwerkingtreding van de verzekeringsdistributierichtlijn IDD wordt uitgesteld tot 1 oktober 2018. Hiertoe heeft de Europese Commissie gisteren een voorstel aangenomen. De verzekeringsbranche had al langer  voor uitstel gepleit.

Het Europees Parlement en de Raad moeten het nog eens worden over de nieuwe toepassingsdatum in een versnelde wetgevingsprocedure. Om de toepassingsdata op elkaar af te stemmen, bereidt de Commissie ook de toepassing van twee gedelegeerde verordeningen voor die in het kader van de IDD zijn vastgesteld. De Europese Commissie benadrukt dat de EU-landen ondanks het uitstel nog wel gehouden zijn om de richtlijn per 23 februari 2018, de oorspronkelijke datum van inwerkingtreding, om te zetten in nationaal recht.

Verstrekkende gevolgen

De nieuwe richtlijn heeft verstrekkende gevolgen voor verzekeraars, intermediairs, direct writers en vergelijkingssites. Zo worden direct writers gelijkgeschakeld worden met tussenpersonen. Wie producten waar een provisieverbod op rust rechtstreeks aanbiedt aan consumenten moet aan dezelfde transparantie-eisen voldoen als tussenpersonen.

Actieve transparantie

De  consultatie van het Besluit implementatie richtlijn verzekeringsdistributie door het ministerie van Financiën was voor toezichthouder AFM aanleiding te pleiten voor actieve transparantie over de hoogte van de provisie bij schadeverzekeringen. Dit pleidooi werd onderschreven door het Verbond van Verzekeraars maar leidde tot veel onbegrip bij onder meer de brancheorganisaties Adfiz  en CFD. 

Meer tijd nodig

Waar de aanbieders en het intermediair elkaar wel vonden was de roep om uitstel van IDD. Zowel het Verbond van Verzekeraars als Adfiz en beider Europese tegenhangers pleiten voor meer tijd om te voldoen aan de nieuwe regelgeving. De oproep is nu dus gehonoreerd.

Reageer op dit artikel