nieuws

Consument met hennepkwekerij moet van Kifid brandschade toch vergoed krijgen

Schade

Consument met hennepkwekerij moet van Kifid brandschade toch vergoed krijgen

De Geschillencommissie van Kifid heeft een klacht over de afwikkeling van een schadeclaim toegewezen, waardoor acht risicodragende verzekeraars in totaal ongeveer € 300.000 moeten compenseren. De consument spande de klachtzaak aan omdat hij niet correct zou zijn geïnformeerd over de voorwaarden van zijn woonhuisverzekering.

De verzekering was tot stand gekomen via Friesland Bank als tussenpersoon en Friesland Bank Assuradeuren als gevolmachtigde met acht verzekeraars als risicodrager.

Hennep
De consument had de schadeclaim ingediend in verband met het afbranden van een bijgebouw. De verzekeraars weigerden te vergoeden omdat daarin een hennepkwekerij was ondergebracht. Zij stellen dat de consument de risicowijziging als gevolg van de vestiging van een hennepkwekerij op grond van de verzekeringsvoorwaarden tijdig had moeten melden.

Algemene voorwaarden
De zaak draait vervolgens om de communicatie van de verzekeringsvoorwaarden. De consument beroept zich op vernietiging van de risicowijzigingsclausule in de algemene voorwaarden, omdat de voorwaarden hem niet op de juiste wijze elektronisch ter beschikking zijn gesteld.

De Geschillencommissie stelt dat de wet sinds 2006 geen bescherming meer biedt aan verzekeraars voor risicoverzwaringen bestaande uit een bestemmingswijziging van een onroerende zaak in geval van een brandverzekering. Dit moeten verzekeraars tegenwoordig zelf in hun verzekeringsvoorwaarden opnemen.

Weblink
Tussen partijen is niet in geschil dat de overeenkomst in kwestie langs elektronische weg tot stand is gekomen. In dat geval moeten de algemene voorwaarden langs elektronische weg ter beschikking worden gesteld, zodanig dat deze door de klant kunnen worden opgeslagen. De klant betwist dat er op het aanvraagformulier een weblink stond naar de algemene voorwaarden.

Volgens de Geschillencommissie is niet vast te stellen dat de klant heeft ingestemd met de algemene voorwaarden. De verzekeraars hebben geen door de klant ondertekend aanvraagformulier in het geding gebracht waarop staat dat de klant akkoord zou zijn met de voorwaarden. Ook is niet komen vast te staan dat de hyperlink werkte en de algemene voorwaarden in pdf-formaat waren op te slaan.

Niet bindend
De vordering is niet bindend toegewezen, omdat de vordering een bedrag van meer dan € 250.000 vertegenwoordigt. Verzekeraars die lid zijn van het Verbond van Verzekeraars zijn automatisch gebonden aan uitspraken van de Geschillencommissie, tenzij een bedrag wordt toegewezen van meer van € 250.000.

Tussenpersoon
De consument had ook nog zijn tussenpersoon aansprakelijk gesteld voor de schade, maar omdat de verzekeraars geen beroep kunnen doen op de algemene voorwaarden en dus de schade moeten vergoeden, heeft hij bij die klacht geen belang meer zegt de Geschillencommissie. Die vordering wordt dus afgewezen, en ook die uitspraak is niet-bindend.

Reageer op dit artikel