nieuws

Consument verliest pensioen in scheepvaartfonds en moet daarin berusten

Pensioen 7373

Een consument stak in 2010 vanuit zijn pensioen bv honderdduizend dollar in een scheepvaartfonds van Hanzevast Capital. Acht jaar later wordt het fonds opgeheven en is de man zijn volledige inleg kwijt. Bij Kifid claimt hij zijn ton terug, omdat hij zoveel risico nooit had willen lopen met zijn pensioenvermogen. Volgens Kifid had de consument bekend moeten zijn met de risico’s. De claim is afgewezen.

Consument verliest pensioen in scheepvaartfonds en moet daarin berusten

In juli 2010 vult de consument een vragenlijst en beleggersprofiel in bij Hanzevast. Daaruit volgt dat hij een langetermijnhorizon heeft met een matig tot offensief profiel. Het fonds voor het schip ms Hanze Groningen heeft precies hetzelfde beleggersprofiel. Nog op dezellfde datum tekent de man een contract waarin ook staat is dat hij bekend en akkoord is met de prospectus.

Rabobank

De totale financiering van de Hanze Groningen bedraagt ruim 29 miljoen dollar. Meer dan de helft daarvan komt van de Rabobank. De bank bedingt ook het recht van hypotheek op het schip.

In deze prospectus staat het poolrisico uitgelegd. Het schip zal varen in een pool met drie andere schepen. Alle kosten en opbrengsten uit de exploitatie worden verdeeld en gesaldeerd over de vier schepen. Als een goed presterend schip uit de pool wil, wordt een boete in rekening gebracht. Bij onaanvaardbare negatieve opbrengsten kan een schip door de poolmanager uit de pool verwijderd worden.

Tegenvallers

Het schip krijgt al bij de bouw met tegenvallers te maken. In 2015 blijkt dat ook de geraamde inkomsten veel lager uitvallen dan verwacht. De aflossingen op de lening van de Rabobank kunnen zelfs niet meer worden voldaan. Als een herfinanciering mislukt, zegt Rabobank de lening op. De poolmanager haalt het schip uit de pool en het onderpand wordt geveild om de lening aan de bank terug te kunnen betalen. Het bijbehorende fonds wordt in oktober 2018 opgeheven.

Veilige belegging

De consument meent dat de medewerker van Hanzevast Capital altijd beweerd heeft dat het om een veilige belegging ging. Tegenover de investering stond de waarde van het schip en het varen in een pool dempte de risico’s. Een prospectus zou hij nooit gezien hebben. Omdat het om zijn pensioenvermogen ging, had hij nooit zo risicovol wille beleggen.

Verklaring ondertekend

Hanzevast Capital ontkent dat haar medewerker uitspraken heeft gedaan over de risico’s van het fonds, anders dan wat er in de prospectus vermeld staat. Kifid gaat ook uit van datgene waarvoor de man getekend heeft: “Consument heeft in het beleggingsprofiel verklaard dat zijn profiel overeenstemt met dat van het fonds en van zijn handtekening voorzien. Deze door Consument ondertekende verklaring valt niet te rijmen met de stelling […] dat hij geen tot weinig risico wilde lopen met zijn investering.”

Informatieplicht

Dat de consument nooit een prospectus gezien heeft, kon hij niet onderbouwen. Bovendien meent Kifid dat de consument ook zelf een plicht heeft om zich te verdiepen in de prospectus. De vordering wordt daarom afgewezen in een bindende uitspraak. Vanwege het belang heeft de consument wel de mogelijkheid om in beroep te gaan.

Duiding bij uitspraken in de am:kifid-uitsprakenbank

In de am:kifid-uitsprakenbank voorzien advocaten van drie kantoren de Kifid-uitspraken die op am:web zijn gepubliceerd van een juridische toelichting. Dat kan een duiding zijn van het vonnis, of een praktijkles die eruit getrokken kan worden. De database wordt wekelijks aangevuld met nieuwe uitspraken plus duidingen. Ga naar https://kifiduitspraken.amweb.nl/.

Reageer op dit artikel