Aegon heeft in het eerste halfjaar van 1996 zó goed gedraaid, dat de verwachtingen voor het gehele jaar naar boven worden bijgesteld. Het premie-inkomen groeide...

De portefeuille van Achmea Hypotheekbank is de grens van f 10 mld gepasseerd. In de eerste helft van dit jaar beliep de totale portefeuille f 10,5 (9,3) mld.

Dé bank voor en door tussenpersonen

In tegenstelling tot berichtgeving in AM 19 over de nieuwe rundveepolis is Delta Lloyd Landbouw wel degelijk betrokken bij gesprekken tussen overheid en agrarische...

Verzekeraar Sun Alliance deelt mee dat ze niet alleen samenwerkt met autoglasreparateur Bamco, zoals in AM 11 staat vermeld, maar ook met Autotaal, Carglass en...