nieuws

ING moet boeten voor overboeking naar rekening ex

Financiële planning 3199

De ING Bank moet ruim € 13.500 euro betalen aan een vrouw, omdat de bank een fout heeft gemaakt bij het overmaken van geld naar een beleggingsrekening. Het bedrag kwam terecht op de rekening van haar ex-partner in plaats van op die van haar.

ING moet boeten voor overboeking naar rekening ex

De vrouw en haar toenmalige partner beschikten over een hypothecaire geldlening met daaraan gekoppeld een beleggingsrekening. De relatie werd in 2014 beëindigd en in de akte van verdeling van mei in dat jaar is bepaald dat de vrouw het saldo dat op de beleggingsrekening stond op dat moment kreeg toebedeeld. Begin 2015 maakte bank echter het saldo over naar de rekening van haar gewezen partner.

Overboeking

Ruim een half jaar later heeft de vrouw de bank per e-mail gevraagd de overboeking ongedaan te maken. Zonder succes. Tussen 2015 en 2018 heeft de vrouw diverse keren gecommuniceerd met de bank. In elk geval was de communicatie met ING zodanig dat uit een brief kon worden opgemaakt dat het geld waar ze recht op had in 2016 nog op de rekening van de ex-partner stond, omdat ING een blokkade had aangebracht op de beleggingsrekening van de man ter hoogte van het bedrag van de vordering.

Lege rekening

De voorzieningenrechter bepaalde eind 2017 dat het geld waar de vrouw recht op had, moest worden overgemaakt naar haar rekening. In maart 2018 meldde de bank echter geen uitvoering te kunnen geven aan het vonnis omdat de rekening leeg was. De vrouw stapte daarop naar de geschillencommissie van Kifid, die oordeelt dat de bank haar zorgplicht heeft geschonden en de schade aan de vrouw moet vergoeden.

Blokkade

Belangrijkste argument dat hier wordt aangevoerd is dat de man ondanks een blokkade op zijn rekening het geld toch heeft kunnen wegsluizen. De blokkade hield namelijk in dat het geblokkeerde tegoed alleen met instemming van beide ex-partners kon worden overgemaakt naar een andere rekening of kon worden opgenomen.  “De Commissie concludeert dat de bank haar dienstverlening onvoldoende zorgvuldig heeft uitgevoerd. ”

Tegenprestatie

De bank moet daarom het geld vergoeden aan de vrouw. Wel wordt van haar een ‘tegenprestatie’ gevraagd: zij moet haar vordering op de ex-partner overdragen aan de bank, opdat die desgewenst kan verhalen op de gewezen partner. De uitspraak is bindend.

Duiding bij uitspraken in de am:kifid-uitsprakenbank

In de am:kifid-uitsprakenbank voorzien advocaten van drie kantoren de Kifid-uitspraken die op am:web zijn gepubliceerd van een juridische toelichting. Dat kan een duiding zijn van het vonnis, of een praktijkles die eruit getrokken kan worden. De database wordt wekelijks aangevuld met nieuwe uitspraken plus duidingen. Ga naar https://kifiduitspraken.amweb.nl/.

Kennissessie Kifid Cases op 24 september

Op dinsdagmiddag 24 september staan diverse praktijkcases centraal op de kennissessie Kifid Cases van am:academy. Hier praten verzekeringsadvocaten financieel dienstverleners aan de hand van recente Kifid-uitspraken bij over de nieuwste inzichten op het terrein van advies, zorgplicht en kleine lettertjes. Aanmelden kan op am:web.

Reageer op dit artikel