nieuws

Klant eist restitutie nadat nieuwe adviseur NN-hypotheek wel rondkrijgt

Financiële planning 20741

Een consument die tijdens een lopend hypotheekproces een tweede adviseur inschakelde, eist van de eerste adviseur de advieskosten terug. Omdat de tweede adviseur wél een hypotheek geaccepteerd kreeg, zegde de eerste adviseur toe om bij hoge uitzondering te restitueren. Op die uitspraak kwam hij terug, omdat de klant geen openheid van zaken gaf. Kifid geeft hem daarin gelijk.

Klant eist restitutie nadat nieuwe adviseur NN-hypotheek wel rondkrijgt

Het Waalwijkse hypotheekkantoor doet eind februari 2018 een eerste aanvraag bij geldverstrekker Allianz. Op basis van de jaarcijfers over 2015 tot en met 2017 wijst Allianz de aanvraag echter af. De adviseur schrijft daarop acht andere aanbieders aan, waaronder Nationale-Nederlanden. Die laat de hypotheekadviseur echter meteen weten dat het inkomen van de aanvrager ontoereikend is.

Tweede adviseur

Op de achtergrond heeft de consument echter al een andere adviseur ingeschakeld die wel een hypotheek rondkrijgt. De klant laat daarom de eerste adviseur weten dat de lopende aanvragen ingetrokken kunnen worden. Bovendien eist hij dat de 1.500 euro aan advieskosten die hij al betaald had terugkrijgt.

Kopie offerte

Adviseur één antwoordt per mail dat hij normaalgesproken nooit geld teruggeeft voor verrichte werkzaamheden, “maar omdat wij het niet voor elkaar hebben gekregen en een andere partij wel dan zet me dat aan het denken. Ik ben bereid het bedrag van € 1.500 terug te betalen op het moment dat ik een kopie krijg van de definitieve offerte van de bank die de hypotheek heeft verstrekt en de concept notarisakte.”

Acceptant

Tot zijn verbazing ontvangt de adviseur een definitieve offerte van de consument, opgemaakt door Nationale-Nederlanden. De adviseur mailt zijn contactpersoon bij NN: “Op 29 maart j.l. is door jou de aanvraag negatief beoordeeld en daardoor niet in behandeling genomen nadat ik alle benodigde documenten heb meegestuurd. […] Nu is de aanvraag via een andere TP gewoon geaccepteerd bij Nationale Nederlanden? Hier wil ik alles van weten, dit kan echt niet en kost ons omzet en reputatieschade.”

Niet gelijk

Als de consument de adviseur in mei nog eens herinnert aan zijn toezegging om de kosten terug te betalen, heeft de adviseur al een vermoeden wat er gebeurd is: tussenpersoon twee heeft andere cijfers over 2017 ingediend. Hij mailt de klant: “Als de aanvraag hetzelfde zou zijn zou ik erover nadenken om de advieskosten terug te betalen. Maar nu is er sprake van een niet gelijke aanvraag en gaat het niet op.”

Geen medewerking

Aan de geschillencommissie de vraag of de consument de adviseur aan zijn woord mag houden. Op veel medewerking van de klant hoefde Kifid niet te rekenen. “Consument is zowel door de Adviseur als in de procedure bij Kifid meermaals verzocht inzage te geven in de gegevens die voor de aanvraag via de andere tussenpersoon gebruikt zijn, maar Consument heeft de gegevens niet overgelegd.”

Bewijs

De klant hield bij Kifid alleen vol dat de gegevens dezelfde waren. Dat zou moeten blijken uit het feit dat adviseur twee zijn aanvraag eerder indiende bij NN dan adviseur één, en dat beide aanvragen betrekking hebben op hetzelfde woonhuis. Volgens Kifid kunnen die omstandigheden echter niet als bewijs dienen dat de aanvraag gelijk was. “De grond voor de toezegging van de Adviseur is daarmee komen te vervallen en daarom kan de Adviseur niet aan zijn toezegging gehouden worden”, aldus de geschillencommissie in de uitspraak.

Spreiden

Ook klachten van de klant dat de adviseur niet snel genoeg reageerde en te lang wachtte met het spreiden van kansen, werden door Kifid terzijde geschoven. De uitspraak is bindend.

Reageer op dit artikel