nieuws

Geen fiat voor beëindigen levensverzekering; gescheiden vrouw krijgt 42 mille van ABN Amro

Financiële planning 5275 PA

Een gescheiden vrouw kan rekenen op een vergoeding van bijna € 42.000 nu ABN Amro haar levensverzekering heeft beëindigd. Haar voormalig echtgenoot kocht de verzekering af zonder haar toestemming en incasseerde de afkoopwaarde van ruim € 91.000. De vrouw kon vervolgens fluiten naar haar geld, omdat bij de voormalige echtgenoot niets te halen valt.

Geen fiat voor beëindigen levensverzekering; gescheiden vrouw krijgt 42 mille van ABN Amro

In 1998 sloot de vrouw samen met haar toenmalige man een zogenoemde Meegroeiverzekering bij ABN Amro. Op de einddatum van de verzekering in 2028 zou bij in leven zijn van de verzekerden de waarde worden uitgekeerd en bij eerder overlijden van een van hen € 150.000. In 2011 ging het stel uit elkaar en bij de boedelverdeling kreeg de man – zoals is vastgelegd in een arrest van het gerechtshof – de  levensverzekeringspolis toebedeeld tegen een waarde van op dat moment € 64.381,14.

Foutieve informatie

De verzekering liep door en per april 2018 kocht de man de verzekering, die inmiddels een hogere waarde had, af. De vrouw had hier lucht van gekregen en nam in maart contact opgenomen met de verzekeraar. Hier kreeg ze te horen dat de verzekering onmogelijk zonder haar instemming kon worden beëindigd. Korte tijd later kreeg ze bericht dat ze foutieve informatie had gekregen en dat haar fiat toch niet nodig was.

ABN Amro betaalde circa € 91.000 uit aan de voormalig echtgenoot. Toen de vrouw eind april executoriaal beslag wilde leggen op de uitkering uit de levensverzekering, meldde de verzekeraar haar dat ze daarvoor te laat was, omdat de verzekering inmiddels was beëindigd en het geld al was overgemaakt.

Niet bepaald ten aanzien van derden

Volgens Kifid is de verzekeraar in de fout gegaan. In het arrest van het gerechtshof is bepaald dat de levensverzekering aan de ex-echtgenoot van de vrouw wordt toebedeeld. Echter: hierin is alleen de rechtsverhouding tussen de ex-echtelieden vastgelegd en is niets bepaald ten aanzien van derden, zoals een verzekeraar.

“Anders dan verzekeraar stelt, is het arrest dus niet aan te merken als een akte die is bestemd tot levering van rechten uit een verzekering. De verzekeraar had dan ook alleen de afkoop van de verzekering door de ex-echtgenoot mogen accepteren met instemming van consument. Verzekeraar is toerekenbaar tekortgeschoten en moet derhalve de schade aan consument vergoeden.” De uitspraak is bindend.

Duiding bij uitspraken in de am:kifid-uitsprakenbank

In de am:kifid-uitsprakenbank voorzien advocaten van drie kantoren de Kifid-uitspraken die op am:web zijn gepubliceerd van een juridische toelichting. Dat kan een duiding zijn van het vonnis, of een praktijkles die eruit getrokken kan worden. De database wordt wekelijks aangevuld met nieuwe uitspraken plus duidingen. Ga naar https://kifiduitspraken.amweb.nl/.

Reageer op dit artikel