nieuws

Tussenpersoon draait op voor fout in polis

Financiële planning 10456 PA

Hoogland Assuradeuren in Soest moet een weduwe een bedrag van ruim €16.000 euro betalen omdat het bedrijf onvoldoende heeft gedaan om de begunstiging van een levensverzekering aangepast te krijgen.

Tussenpersoon draait op voor fout in polis

De in het najaar van 2015 overleden partner van de vrouw sloot in 1990 een levensverzekering af bij ASR. In 1998 is hieraan zijn toenmalige partner toegevoegd als tweede verzekerde en eerste begunstigde van de uitkering bij overlijden van de man.

Dekkingen stopzetten

In het voorjaar van 2014 is de samenlevingsovereenkomst tussen beide partners beëindigd. Een klein jaar later heeft Hoogland Assuradeuren op verzoek van de man aan ASR een mail toegezonden met het verzoek de overlijdensdekkingen op het leven van hem en zijn ex-partner stop te zetten. De verzekering moest premievrij worden gemaakt.

Uit correspondentie tussen de tussenpersoon en de verzekeraar blijkt dat de ex in de maanden daarna nog als begunstigde stond geadministreerd. En ook op het polisblad dat de man begin juli kreeg, stond de gewezen partner als begunstigde van de uitkering bij overlijden van de man.

Telefoonnotitie

De tussenpersoon zou hiervan, aldus een telefoonnotitie, kort daarna melding hebben gemaakt bij ASR. De man overleed in oktober 2015 onverwachts, waarna zijn partner een verzoek tot uitkering bij de verzekeraar heeft gedaan. Die voldeed aan dit verzoek, maar vorderde het bedrag later terug omdat de ex de begunstigde was volgens de polis.

Niet voldaan aan zorgplicht

De geschillencommissie is van oordeel dat de tussenpersoon niet heeft voldaan aan zijn zorgplicht. De commissie stelt in haar niet-bindende uitspraak dat Hoogland Assuradeuren ervoor zou zorgen dat een eventuele uitkering bij overlijden van de man ten goede zou komen aan zijn partner en niet aan de ex-partner.

“Tussen partijen staat vast dat de inhoud van het laatste polisblad dat is afgegeven voor het overlijden van de man de wensen van de man en consument niet correct weergaf. Ook staat vast dat het mogelijk was de wensen van de man en consument door aanpassing van de verzekering te bereiken. Van tussenpersoon mocht worden verwacht dat hij zich ten behoeve van zijn opdrachtgevers de nodige moeite zou getroosten om te zorgen dat de polis alsnog correct zou worden aangepast. Afgezien van een telefoonnotitie van 3 juli 2015 blijkt niet dat tussenpersoon actie heeft ondernomen richting verzekeraar.”

Klacht tegen ASR afgewezen

De weduwe had ook bij verzekeraar ASR een klacht ingediend over dezelfde kwestie. De geschillencommissie heeft de vordering afgewezen in een bindende uitspraak.

Reageer op dit artikel