nieuws

Kifid: SVn discrimineert niet door jaarcijfers op te vragen voor lening zonnepaneel

Financiële planning 537

Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn) handelt niet in strijd met het gelijkheidsbeginsel door van een ondernemer naast zijn inkomen de jaarcijfers van zijn bedrijf op te vragen. Voor mensen in loondienst is niet meer informatie dan het loonstrookje nodig. Een klacht over discriminatie wijst de Geschillencommissie van Kifid af.

Kifid: SVn discrimineert niet door jaarcijfers op te vragen voor lening zonnepaneel

De directeur-grootaandeelhouder (dga) van een onderneming vindt dat SVn hem € 1.935 door de neus boort door geen duurzaamheidslening te verstrekken voor zonnepanelen. Dat bedrag zou hij na afbetaling van de lening nog hebben kunnen besparen op zijn energierekening.

Jaarcijfers

In een brief had de gemeente de man laten weten dat hij in aanmerking komt voor een SVn-lening van bijna € 5.400. Hij moet wel de krediettoets doorstaan. De man levert daarvoor de volgende documenten aan: twee loonstroken van hemzelf, twee loonstroken van zijn partner, een ingevulde checklist, de bevestigingsbrief van de gemeente, een recent bankafschrift en twee kopieën van identiteitsbewijzen.

SVn vraagt vervolgens om meer informatie. Het fonds wil de jaarcijfers over minimaal de laatste twee kalenderjaren van zijn onderneming. De dga weigert die gegevens te geven. SVn zegt daardoor niet te kunnen vaststellen of er tijdens de looptijd van de lening voldoende inkomen zal zijn. Het fonds besluit geen duurzaamheidslening te verstrekken.

Twee maten

Bij het Kifid betoogt de dga dat het Stimuleringsfonds met twee maten meet. “Voor inkomen uit loondienst vraagt SVn immers geen aanvullende informatie op. Dit is in strijd is met het gelijkheidsbeginsel, het is een vorm van discriminatie.” Ook meent hij dat de opgevraagde gegevens niets toevoegen, aangezien de betaalbaarheid van de lening geen probleem is en hij gaat besparen op energielasten. Bovendien vormt de vraag om invullende informatie een inbreuk op zijn privacy.

Meer invloed op risico’s

SVn stelt tijdens de behandeling van de zaak dat jaarcijfers nodig zijn om te bepalen of de onderneming gezond genoeg is om het uit te betalen salaris te dragen. Ook zegt het fonds dat een dga meer invloed heeft dan een gemiddelde werknemer in loondienst op de financiële risico’s die een bedrijf neemt. Valt het inkomen uit de onderneming weg, dan is er geen financieel vangnet voor een dga.

Niet in strijd met gelijkheidsbeginsel

Van de Geschillencommissie krijgt de man nul op het rekest. “Een dga heeft nu eenmaal meer invloed op het inkomen dat hij geniet dan een werknemer uit loondienst. Niet alleen doordat een dga zelf de hoogte van het inkomen kan bepalen, maar ook doordat de dga verantwoordelijk is voor de prestaties van de onderneming. Aangezien deze verschillende risico’s samen komen in één persoon, is het te rechtvaardigen dat een aanbieder van een lening zich ervan vergewist dat de onderneming waaruit het inkomen genoten wordt, financieel gezond is. De Commissie is dan ook van oordeel dat strijd met het gelijkheidsbeginsel of enige vorm van discriminatie niet is komen vast te staan”, aldus de uitspraak.

Kredietbeleid

Ook de andere argumenten veegt Kifid van tafel. SVn zegt op grond van de Gedragscode Consumptief Krediet en het eigen kredietbeleid geen rekening te houden met toekomstige besparing op energielasten. Het staat SVn volgens de Geschillencommissie vrij om die regels als uitgangspunt te hanteren. Van inbreuk op de privacy is volgens de commissie evenmin sprake. Voor de verwerking van de opgevraagde jaarcijfers heeft SVn een gerechtvaardigd doel.

De Geschillencommissie wijst de vordering af. Het besluit is bindend.

Reageer op dit artikel