nieuws

Klant en Goedhart in beroep bij Kifid in nazorgzaak

Financiële planning 1324

De eerste uitspraak van Kifid over de reikwijdte van de nazorg door een adviseur bij consumptief krediet is een feit en de klant en haar ‘begeleider’ Rob Goedhart gaan er direct tegen in beroep. Bij de uitspraak in het nadeel van de vrouw had de geschillencommissie de zaak al open gesteld voor beroep. De consument en Goedhart maken hier nu dankbaar gebruik van

Klant en Goedhart in beroep bij Kifid in nazorgzaak

Hoewel het om een geschil gaat over een bedrag van minder dan € 25.000 en daarvoor doorgaans geen beroepsmogelijkheid geldt, stelt Kifid deze in de onderhavige kwestie toch open.  Kifid gaf daarbij als reden op het dat het de eerste keer is dat de Geschillencommissie uitspraak heeft gedaan over de zorgplicht van een tussenpersoon na het afsluiten van een doorlopend krediet. “Voor de behandeling van soortgelijke klachten kan het van belang zijn de visie van de Commissie van Beroep te vernemen”, aldus Kifid.

‘Geen complex product’

In de zaak van de consument tegen VDZ Geldzaken uit Hengelo stelde de geschillencommissie vast dat een financieel adviseur rentewijzigingen van de bank niet in de gaten hoeft te houden. Evenmin hoeft hij zelfstandig over het rentetarief met de bank te onderhandelen. Periodiek contact met de klant is voldoende. Kifid gebruikte hiervoor onder meer de motivatie dat in haar perceptie een consumptief krediet geen complex product is. “De zorgplicht voor een adviseur of bemiddelaar van (consumptief) krediet gaat daarom minder ver dan bij bijvoorbeeld de zorgplicht van een assurantietussenpersoon die adviseert of bemiddelt bij ingewikkelde financiële producten zoals de meeste levensverzekeringen, omdat de werking of prijsstelling van een ingewikkeld financieel product veelal moeilijker te begrijpen is voor een consument.”

‘Niet zeker van haar zaak’

Goedhart noemt het opmerkelijk dat de geschillencommissie beroep openstelt in de zaak, ondanks dat de claim lager is dan € 25.000. “Daarmee zegt de Geschillencommissie eigenlijk dat ze niet zeker is van haar zaak. Van die mogelijkheid gaan wij (natuurlijk) gebruik maken.”

ORV en aflossingsvrije hypotheek

De uitspraak is pikant omdat de reikwijdte van de zorgplicht ook bij andere financiële producten ter discussie staat. Zo zouden volgens het televisieprogramma Kassa financieel adviseurs massaal hebben  verzuimd te informeren over gedaalde ORV-premies. In een reactie daarop wees brancheorganisatie CFD eerder deze week op een uitspraak van Kifid uit 2015, welke in lijn is met de uitspraak in de recente kredietkwestie. Ook bij de problemen met aflossingsvrije hypotheken is zorgplicht een issue. Kamerlid Henk Nijboer (PvdA) betoogde onlangs op dit forum dat adviseurs op grond van eerder betaalde provisie voor zo’n hypotheek klanten gratis moeten helpen.

Reageer op dit artikel