nieuws

CFD verwijst naar Kifid in ORV-discussie: Zorgplicht niet ongelimiteerd

Financiële planning 4185

Brancheorganisatie CFD is blij met het optreden van Adfiz-directeur Enno Wiertsema in de tweede uitzending die Kassa zaterdag deels wijdde aan de gedaalde premies voor overlijdensrisicoverzekeringen (ORV’s). Toch vinden Edwin Herdink en de zijnen dat de ware pijnpunten in dit dossier onderbelicht blijven. Waaronder de constatering dat de consument geen geld wil uitgeven aan advies over een besparing die lang niet zo zeker is als het lijkt en alleen gespreid iets meer geld in de portemonnee oplevert.

CFD verwijst naar Kifid in ORV-discussie: Zorgplicht niet ongelimiteerd

CFD is in de eerste plaats complimenteus over het gegeven dat Wiertsema zaterdag aanschoof in de Kassa-uitzending om namens zijn achterban meer duidelijkheid te verschaffen over de ORV-affaire. Met daarbij wel een kleine aantekening. “We vinden dat hij een evenwichtig verhaal had, maar denken dat de kern van de zaak niet is geraakt vanwege de beperkte tijd in zo’n programma.”

Levenslang advies

Volgens CFD gaat het bij een groot deel van de afgesloten ORV’s om polissen die alleen een afsluitprovisie kenden. “Het is onzin dat voor die provisie vervolgens levenslang advies, onderhoud en service moet worden verleend. Als er naast een afsluitprovisie ook een doorlopende provisie wordt betaald, is het logisch dat daar rekening mee wordt gehouden als er voor een klant een nieuwe ORV wordt geadviseerd en bemiddeld.”

Kifid-uitspraak 2015

Die doorlopende provisie is volgens de brancheorganisatie echter in lang niet alle gevallen voldoende om daar een proactieve rol op individueel klantniveau van de adviseur te mogen verwachten, waaronder het detecteren en aanpakken van prijsverlagingen. Het CFD verwijst daarbij naar een Kifid-uitspraak uit 2015 waarbij de geschillencommissie bevestigt dat de omvang van de zorgplicht afhankelijk is van wat partijen daarover zijn overeengekomen en van de omstandigheden van het geval, zoals de aard van de verzekeringen en de omvang van de provisie die voor het beheer van de verzekeringen wordt ontvangen.

Enkele euro’s per verzekering

In de onderhavige zaak had een consument geklaagd over zijn tussenpersoon omdat deze hem niet op de hoogte zou hebben gesteld van lagere premies. De adviseur (BeneVia) werd in het gelijk gesteld door Kifid met gelet op het feit dat de jaarlijkse provisie enkele euro’s per verzekering omvat. Ook de eenvoudige aard van de verzekeringen en het verdienmodel waarbinnen het portefeuillebeheer geplaatst moet worden, zorgden er in dit geval voor dat de zorgplicht volgens de geschillencommissie beperkt was.

Nieuwsbrieven of mails

Volgens CFD gaat het bij de Wft zorgplicht om een informatieplicht en is het in Kassa geschetste beeld dat dit informeren niet zou mogen via nieuwsbrieven of algemene mails onjuist. “Er is in de media (ook rond de woekerpolisaffaire) heel veel aandacht al geweest voor de lagere ORV-premies. Ook op websites van bijvoorbeeld de consumentenbond vind je informatie over lagere ORV-premies. Het is dus niet zo dat consumenten dit niet weten.”

‘Zeer arbeidsintensief’

Al met al overheerst ook na de tweede uitzending van Kassa in het Ov-dossier de ‘verbijstering’ bij de brancheorganisatie. “Met geen woord wordt gerept over het feit dat een heel groot deel van de ORV’s in hypotheekconstructies en woekerpolissen zitten. Daar zit de echte pijn. Het verbeteren van een ORV in die situaties is zeer arbeidsintensief.”

‘Het eerlijke verhaal’

Ook is een papieren besparing op de ORV vaak onzeker omdat de verzekerde opnieuw medisch beoordeeld moet worden en overziet de consument de waarde van de besparing over de gehele looptijd volgens CFD niet. “Zo’n besparing moet je spreiden over het aantal jaren dat je nog premie moet betalen. Per maand is de besparing enkele euro’s, soms enkele tientjes. Veel consumenten haken dan af als ze voor die besparing een paar honderd euro moeten betalen voor advies, begeleiding en bemiddeling. Dat is eerlijke verhaal.”

Rol verzekeraars

Dat de verzekeraars weer niet werden aangepakt in de uitzending, is “onvoorstelbaar” wat CFD betreft. “Het echte prijsprobleem komt daarvandaan. Dat geld steken verzekeraars elk jaar in hun eigen zakken, daar wordt een tussenpersoon geen cent wijzer van.”

Reageer op dit artikel