nieuws

ABN Amro wilde schending bankgeheim afdoen met een cadeaubon

Financiële planning 1799

Een klant van ABN Amro keek vreemd op toen zijn ex-partner in de echtscheidingsprocedure persoonlijke en zeer specifieke bankgegevens van hem ter tafel bracht. Zijn vermoeden bleek juist: de zus van zijn ex-partner maakte als medewerker van ABN Amro kopietjes van zijn rekeningafschriften. Pas na drie keer aandringen gaf ABN de schending van het bankgeheim toe. De bank wilde de zaak afdoen met een cadeaubon.

ABN Amro wilde schending bankgeheim afdoen met een cadeaubon

Op 29 juli 2016 sprak de klant zijn vermoedens van de schending uit bij de bank. Na twee dagen kreeg hij een mail terug van het bankkantoor waarin zij aangaven dat er niemand naar zijn rekeningen had gekeken. In april 2017 diende de man een klacht in bij de bank. Twee weken later kreeg hij bericht van ABN Amro dat de zaak was onderzocht en zijn klacht ongegrond was verklaard.

Cadeaubon

Pas na het derde schriftelijke verzoek van de klant ontdekte de bank de herhaaldelijke schendingen van het bankgeheim. Tegen de zus van de ex-vrouw nam de bank ‘passende maatregelen’, die om privacyredenen niet bekend zijn gemaakt. ABN Amro deed melding van de zaak bij de Stichting Tuchtrecht Banken. Voor zijn ongemak kreeg de klant een cadeaubon aangeboden.

Daar ging de consument niet mee akkoord. Binnen zijn schoonfamilie circuleerden afschriften van zijn bankrekeningen en zijn ex-vrouw gebruikte de gegevens tegen hem in zijn echtscheidingszaak. De bank en de man weten bovendien niet wat er nog meer gebeurd is met zijn rekening- en klantgegevens. Zijn spaargeld verhuisde hij inmiddels naar een andere bank en hij stopte met het handelen in effecten.

‘Verkeerde interpretatie’

De klant neemt het ABN Amro bovendien zeer kwalijk dat hij pas na zijn derde verzoek bevestigd kreeg dat zijn gegevens waren doorgespeeld. De bank verweerde zich voor de Geschillencommissie door te stellen dat de uitkomsten van het eerste en tweede onderzoek door haar medewerkers onjuist werden geïnterpreteerd. Wat die verkeerde interpretatie inhoudt, kon de bank volgens de Geschillencommissie van het Kifid niet duidelijk maken.

Het Kifid noemt het handelen van de bank onprofessioneel. “De ernst van de door de Bank gemaakte fouten blijkt te meer nu de medewerkster van de Bank de informatie over de rekeningen van Consument met derden heeft gedeeld. Het valt ook niet uit te sluiten dat de vertrouwelijke gegevens van Consument nog onder derden blijft circuleren. Dat is kwalijk temeer nu Consument niet bekend is welke informatie precies bij derden te recht is gekomen en nog zal komen. De Commissie kan op voorhand niet uitsluiten dat het om een aanzienlijke hoeveelheid gedetailleerde informatie gaat. Ook is niet precies bekend bij wie deze informatie terecht is gekomen en mogelijk nog zal komen. Consument zal er rekening mee moeten houden dat hij ook in de toekomst nog zal worden geconfronteerd met de gevolgen van de schending van het bankgeheim.”

De Geschillencommissie oordeelde dat de klager ernstig in zijn persoon door de bank is aangetast en acht een schadevergoeding van 5.000 euro op zijn plaats. De uitspraak is niet bindend.

Reageer op dit artikel