nieuws

Kifid: NN hoeft berekening afkoopwaarde niet met klant te delen

Financiële planning 3039

Kifid: NN hoeft berekening afkoopwaarde niet met klant te delen

Nationale-Nederlanden kan volstaan met een beperkte uitleg van hoe de afkoopwaarde van een levensverzekering wordt berekend. De berekeningen zelf en de actuariële grondslagen waarop die zijn gebaseerd, hoeft een verzekeraar niet aan de klant uit te leggen. Dat oordeelt de Geschillencommissie van Kifid over een klacht van een klant die zich boos maakte dat zijn opgebouwde kapitaal met 56% en 78% werd ‘gekort’.

De Kifid-zaak draait om de afkoopwaarde van twee uitvaartverzekeringen die een man halverwege de jaren tachtig voor zichzelf en zijn dochter afsloot bij RVS, een rechtsvoorganger van NN. Sinds 2001 waren de verzekeringen premievrij. De man informeert in 2016 naar de afkoopwaarde van de verzekering, nadat hij door NN geïnformeerd is over de opgebouwde winst.

Kapitaal verdampt

Volgens de man staan die afkoopwaarden in geen verhouding tot het opgebouwde kapitaal binnen de verzekering. In een toelichting legt NN uit dat er eerste kosten als advieskosten in de polis zitten. De waarde die in de winstbrief wordt genoemd, geldt pas als de verzekerde gebeurtenis (zijn overlijden) zich voordoet. De man begrijpt dat hij een afkoopboete moet betalen, maar niet dat er 56% en 78% van zijn opgebouwde kapitaal verdampt. Hij wil daarom van NN een berekening van de afkoopwaarde, inclusief de actuariële grondslagen ervan.

Concurrentiegevoelig

Die noemt de verzekeraar echter concurrentiegevoelig. NN krijgt daarbij de Geschillencommissie aan zijn zijde. Ook Kifid vindt dat een verzekeraar de berekening van de afkoopwaarde niet hoeft te delen omdat die concurrentiegevoelige informatie bevat. Kifid heeft de berekeningen kunnen toetsen en concludeert dat die correct zijn uitgevoerd. De berekeningsmethodiek is in overeenstemming met de aard van de verzekeringen. “Dat ook het Kifid de berekeningen niet aan Consument beschikbaar stelt, doet aan de onafhankelijkheid van de toetsing niet af”, aldus de uitspraak. De man heeft het toetsingsrapport wel mogen inzien.

Andere polissen

De Geschillencommissie toont zich niet gevoelig voor het argument van de klager dat andere verzekeraars kennelijk een heel andere berekening van de afkoopwaarde hanteren. Hij ziet geen logica in de wijze waarop de kosten per verzekering zijn berekend. Kifid wijst er echter op dat dit andere polissen zijn, die op een ander moment zijn gesloten voor andere personen.

Ook de vergelijking die de man maakt met Dela gaat volgens de Geschillencommissie mank. Die uitvaartverzekeraar rekent volgens de klager maar € 250 aan kosten bij afkoop. “Het gaat om een ander product dat Consument bij een andere verzekeraar is aangegaan”, aldus Kifid.

Informatieplicht

De Commissie oordeelt overigens wel dat NN de klant verkeerd heeft geïnformeerd. In de uitleg aan de klant stond namelijk dat de verzekeraar kosten in mindering bracht op de afkoopwaarden van beide verzekeringen. Bij veel levensverzekeringen gaat dat op, maar uit de overgelegde berekeningen bleek juist dat NN dat in dit geval niet deed. De brief is volgens Kifid in strijd met de informatieplicht, maar dat neemt niet weg dat de berekening juist is geweest. “De onjuiste informatieverstrekking kan derhalve niet leiden tot een verplichting voor verzekeraar om hogere afkoopwaarden uit te keren.”

Reageer op dit artikel