nieuws

Man claimt tevergeefs schade van vechtscheiding zoon na privacyfout ASR

Financiële planning 2106

Een man met een lijfrentepolis bij ASR hoeft niet te rekenen op vergoeding van schade die volgens hem is ontstaan na een privacymisser van de verzekeraar. ASR verstrekte zijn polisgegevens aan zijn schoondochter die in vechtscheiding lag met zijn zoon. Die gebruikte de informatie om beslag te kunnen leggen op de inkomsten van de zoon, tevens medebegunstigde van de lijfrente. Kifid oordeelde dat ASR de informatie niet had mogen delen, maar vindt niet dat er een causaal verband bestaat tussen fout en geleden schade.

Man claimt tevergeefs schade van vechtscheiding zoon na privacyfout ASR

De verzekeringnemer in deze zaak ontdekt in mei 2016 dat zijn schoondochter ASR heeft gebeld met het verzoek een afschrift te sturen van zijn lijfrentepolis. De lijfrente staat op zijn naam, maar de helft van de uitkering die elk kwartaal wordt gedaan, komt sinds een jaar ten gunste van zijn zoon. Die is op dat moment verwikkeld in een vechtscheiding. ASR verkeerde in de veronderstelling te spreken met de vrouw van de verzekeringnemer en heeft zonder verdere controle het gevraagde afschrift verstuurd.

Begunstiging gewijzigd

Volgens de man gebruikt zijn schoondochter, inmiddels de ex van zijn zoon, de gegevens op de polis om beslag te kunnen leggen op de lijfrente-uitkering, althans het deel dat de zoon toekomt. Hij wil dat voorkomen en ASR suggereert dat hij de begunstiging kan wijzigen. Als hij de uitkering volledig op zijn eigen naam zet en niet meer op die van zijn zoon, heeft een beslag op het deel van de zoon geen effect.

In eerste instantie wil hij daar niet aan, maar uiteindelijk wijzigt hij de begunstiging in augustus 2017 wel. Vervolgens claimt hij bij ASR enkele duizenden euro’s aan schade. Zijn zoon zou door het ontbreken van een regulier inkomen slechts 13% belasting betalen over de lijfrente-uitkering. Zelf valt hij onder de 52%-schijf. Ook klaagt de man dat hij nu 10% schenkingsbelasting moet betalen, omdat hij zijn deel van de polis alsnog netto aan zijn zoon betaalt. Die heeft dat geld nodig om hypotheek te kunnen betalen.

Dinerbon

ASR erkent dat het de polisgegevens niet aan zijn schoondochter had mogen geven. De verzekeraar biedt excuses aan en stuurt de man een dinerbon van € 150 als goedmakertje. Van een schadevergoeding wil de verzekeraar echter niets weten. Volgens ASR bestaat er geen causaal verband tussen het privacyfoutje en de geclaimde schade.

Verplichte inzage

“Zoals eerder aangegeven was uw zoon in de echtscheidingsprocedure verplicht inzage te geven in zijn inkomsten. Ook hielden wij ten laste van uw zoon loonheffing in op de aan hem toekomende uitkering. In zijn aanslag inkomstenbelasting was dit ook zichtbaar. Het feit dat wij lijfrentetermijnen aan uw zoon uitbetaalden was dus hoe dan ook bekend geworden bij zijn ex-echtgenote”, schrijft de verzekeraar aan de man. “Ten slotte had de ex-echtgenote van uw zoon via de rechter kunnen afdwingen dat wij inzage gaven in de aan uw zoon betaalde uitkeringen. Ik wijs daarom uw aansprakelijkstelling af.”

‘ASR onzorgvuldig’

Omdat de man en verzekeraar er niet uitkomen, belandt de klacht bij de Geschillencommissie van het Kifid. Die is kort en duidelijk in haar oordeel. Dat ASR een afschrift van de polis verstrekte aan de ex van zijn zoon is “onzorgvuldig” geweest. Die klacht vindt de commissie dus gegrond.

Geen causaal verband

Maar de schadeclaim vindt Kifid net als ASR ongegrond. “De Commissie volgt consument niet in zijn standpunt betreffende de gevolgen van de informatieverstrekking door verzekeraar. De commissie is van oordeel dat op basis van de informatie van consument niet vaststaat dat causaal verband bestaat tussen het handelen van verzekeraar en de schade”, gaat de uitspraak verder.

Als zijn ex-schoondochter beslag had willen leggen op de uitkering, dan was dat hoe dan ook gebeurd, stelt Kifid. Zij wist van het bestaan van de verzekeringsovereenkomst en kende het polisnummer. “Deze informatie is op zich al voldoende om beslag te kunnen laten leggen. Dit alles leidt ertoe dat niet kan worden vastgesteld dat de door consument gestelde schade het gevolg is van het handelen van de verzekeraar.”

Reageer op dit artikel