nieuws

Kifid wacht tevergeefs op antwoord van overleden woekerpolisklant

Financiële planning 3627

Kifid wacht tevergeefs op antwoord van overleden woekerpolisklant

De behandeling van een woekerpoliszaak door Kifid heeft zoveel vertraging opgelopen dat de gedupeerde een eventuele positieve uitkomst nooit meer zal meemaken. Het klachteninstituut benaderde de gedupeerde voor het verkrijgen van diens standpunt en het doorgeven van een mogelijke zittingsdatum van de Commissie van Beroep. Toen Kifid nabelde omdat antwoord uitbleef, kreeg het klachteninstituut van de weduwe te horen dat de man inmiddels al weer 9 maanden eerder was overleden.

Met als aanhef ‘Kifid, Dit.Kan. Echt.Niet.’ reageert Jelle Terpstra van bureau ClaimConcept op de pijnlijke misser van Kifid. Terpstra trad lang op als belangenvertegenwoordiger van klanten met een woekerpolis tot dat Kifid hem dat recht ruim een jaar geleden ontzegde. Volgens Kifid zou Terpstra de belangen van zijn cliënten schaden.
Een van zijn klanten was de inmiddels overleden Peter Wingens uit Rosmalen. De man sloot in 2002 bij Aegon een zogeheten Vliegwielhypotheek af. Voor de toekomstige aflossing werd € 28.800 gestort in het aandelenleaseproduct Aegon Vliegwiel.

Koopsom leeg

Medio 2009 blijkt de koopsom leeg en wordt de man geconfronteerd met een premieverhoging van € 400 per maand om alsnog het beleggingsdoel te halen. Dat is lastig omdat de man alleen AOW geniet en daarvoor arbeidsongeschikt was. Begin 2012 stapt de man naar Kifid, nadat collectieve onderhandelingen met Aegon stuk gelopen zijn. Wat volgt is een lange reeks van zetten waarbij ook hypotheekbank SNS en de adviseur van Wingens een rol gaan spelen.

Tussenpersoon aansprakelijk

In maart 2015 blijkt uit uitspraken van de Geschillencommissie dat Aegon en SNS geheel vrijuit gaan. De tussenpersoon wordt echter wel voor 100% aansprakelijk gesteld. Deze is in het geval van Wingens echter niet bindend bij Kifid aangesloten is bovendien ook niet voldoende kapitaalkrachtig om de financiële schade te vergoeden.

In beroep

In april 2015 gaat de man in beroep tegen de ‘vrijspraak’ van Aegon en SNS. Anderhalf jaar later, als belangenbehartiger Terpstra al de wacht is aangezegd door Kifd, zet op 2 september 2016 de Hoge Raad een nieuwe stap in effectenleasezaken: de bank is 100% aansprakelijk bij advisering door een tussenpersoon.

Overlijdensbericht klant

Vervolgens blijft het lange tijd stil van de zijde Kifid. Wel gaat Terpstra begin juni van dit jaar naar het tweede lustrum congres van Kifid en stelt hij de kwestie Wingens naar eigen zeggen aan de kaart bij de nieuwe voorzitter Eveline Ruinaard. Ook dient hij herhaaldelijk schriftelijke verzoeken in bij Kifid om de zaak vlot te trekken waarbij hij het klachteninstituut ook het overlijdensbericht van Wingens stuurt.

Excuses voor vertraging

Vorige maand stuurde Kifid een brief naar het voormalige adres van de overleden man. In de brief biedt de secretaris van de commissie van beroep hem allereerst excuses aan voor de lange vertraging door “personeelswisselingen” bij het klachteninstituut. Vervolgens wordt hem gevraagd om een standpunt ten aanzien van de uitspraak van de Hoge Raad. Mede aan de hand daarvan zou de zaak van de man al op korte termijn kunnen worden behandeld. Als antwoord uitblijft, waagt het klachtinstituut een telefonische poging waarbij de weduwe van Wingens helderheid schept.

Reactie Kifid

Eveline Ruinaard, voorzitter Geschillencommissie Kifid: “Wat hier is gebeurd, is uiterst pijnlijk voor de weduwe. Wij betreuren de ongelukkige gang van zaken zeer. Te meer omdat in deze klachtbehandeling al vertraging was opgetreden. Wij realiseren ons dat betrokkene duidelijkheid wil in deze klacht. In december wordt deze mondeling behandeld. Ik zal met de voorzitter van de Commissie van Beroep nagaan hoe we een dergelijke gang van zaken in de toekomst kunnen vermijden.”

Reageer op dit artikel