nieuws

Bank slechts zelden akkoord met verhuur woning via Airbnb

Financiële planning 3381

Bank slechts zelden akkoord met verhuur woning via Airbnb

Hoe aantrekkelijk Airbnb het ook maakt om je woning te verhuren aan toeristen, de bank zit er veelal niet op te wachten. Uit onderzoek van MoneyView blijkt dat bij pakweg 80% van de hypotheken verhuur aan toeristen expliciet is verboden. Ook andere exotische vormen van verhuur vallen niet in goede aarde bij geldverstrekkers.

Bij slechts 5% van onderzochte hypotheken is verhuur van de woning aan toeristen toegestaan, zo blijkt uit het onderzoek van Moneyview. Bij de overige 15% dient er vooraf toestemming gevraagd te worden. Als de woning tegen de voorwaarden van de bank in toch verhuurd wordt, dan kan dit in het uiterste geval leiden tot het direct opeisen van de lening door de geldverstrekker of zelfs executieverkoop.

Proefsamenwonen of pensionering

Ook bij andere vormen van verhuur, bijvoorbeeld bij ‘proefsamenwonen’ of pensionering (waarbij de huiseigenaar zelf elders gaat wonen en de eigen woning verhuurt) staan geldverstrekkers niet te trappelen om hier aan mee te werken: bijna 90% wijst deze vormen van verhuur zonder meer af. De enige aanleiding waarbij verhuur van de woning bij ruim de helft van de geldverstrekkers wel mogelijk is, is bij een (tijdelijk) verblijf buiten Nederland wegens het aanvaarden van een baan in het buitenland. Wel moet er dan veelal een ‘Diplomatenclausule’ in het verhuurcontract zijn opgenomen.

Voorwaarden en prijs hypotheken

Tegelijk met het onderzoek naar de voorwaarden voor tijdelijke verhuur presenteerde MoneyView in haar ‘special item’ ook de hypotheekproducten die het beste scoorden op het vlak voorwaarden en prijs.

ProductRating Aflossingsvrije hypotheken Lineaire hypotheken Annuïteiten hypotheken
5 Sterren ‘Prijs’ a.s.r. – WelThuishypotheek a.s.r. – WelThuishypotheek a.s.r. – WelThuishypotheek
Merius – Merius Hypotheek ING – Lineaire Hypotheek MoneYou – MoneYou Hypotheek
MUNT Hypotheken – MUNT Hypotheek Obvion – Compact Hypotheek Obvion – Compact Hypotheek
5 Sterren ‘Voorwaarden’ ING – Aflossingsvrije Hypotheek ING Lineaire Hypotheek ING – Annuïtaire Hypotheek
Obvion – Obvion Hypotheek Obvion – Obvion Hypotheek Obvion – Obvion Hypotheek
Obvion – Basis Hypotheek Rabobank – Lineaire Hypotheek Rabobank – Annuïteiten Hypotheek
Reageer op dit artikel