nieuws

Kifid beslecht topografisch geschil tussen ASR en voormalig VSB-medewerker

Financiële planning 1258

Kifid beslecht topografisch geschil tussen ASR en voormalig VSB-medewerker

Vallen Australië en Nieuw-Zeeland onder de noemer het Verre Oosten? Over deze topografische kwestie boog Klachteninstituut Kifid zich onlangs in een klacht van een oud-medewerker van VSB Bank tegen ASR. Conclusie: ASR en haar rechtsvoorganger Falcon Leven hadden volgens Kifid beter moeten aangeven in welke landen werd belegd bij haar Verre Oosten Fonds, al heeft de klager geen recht op schadevergoeding.

Tegen een koopsom van 5000 gulden en vervolgens een maandpremie van 100 euro sluit de VSB-medewerker in 1998 een Falcon Levens Plan Sparen af. De premie wordt belegd in aandelen en obligaties, waarvan 15% in Verre Oosten aandelen. Hoewel de Verre Oosten Aandelenpool in 1998 en in latere instanties al wordt gespecificeerd in ‘Beleggersberichten’ en ander informatiemateriaal, ontstaat er in 2016 toch een conflict als de verzekerde zijn polis wil afkopen.

Opkomende Aziatische economieën

De afkoopwaarde van de verzekering bedraagt op dat moment € 24.238 maar volgens de voormalig VSB-medewerker had de opbrengst tussen de € 2.000 en € 4.500 hoger kunnen zijn als er daadwerkelijk was belegd in het Verre Oosten. Uit nadere bestudering van de fondsen waarin is belegd, blijkt namelijk dat het Verre Oosten Fonds voor meer dan de helft belegde in Australië en Nieuw-Zeeland. De klant stelt dat deze landen doorgaans niet tot het Verre Oosten worden gerekend en dat hij daardoor onbewust veel minder dan de bedoeling was, had belegd in de sterk opkomende Aziatische economieën, met name China. Hij is door deze “misleiding” rendement misgelopen.

Bovengemiddelde kennis

In haar verweer stelt ASR dat er ook in 1998 al voldoende informatie beschikbaar was waaruit de verzekerde had kunnen concluderen dat Falcon vooral zou beleggen in de meer ontwikkelde landen in de Pacific Regio. Ook wijst de verzekeraar erop dat de man, als medewerker van ASR’s voormalige zusterbedrijf VSB Bank, beter had moeten weten. “Blijkens het aanvraagformulier van de verzekering waren de personeelscondities van toepassing op de verzekering, beschikbaar voor medewerkers van VSB Bank. Consument heeft als beroep “Assurantie Med.” ingevuld. Consument was dus werkzaam in de verzekeringsbranche. Het is aannemelijk dat hij uit hoofde van zijn functie bovengemiddelde kennis had van de door Falcon aangeboden verzekeringen.”

Kifid gaat daar in haar uitspraak aan voorbij. Weliswaar mag de consument er volgens de geschillencommissie niet op vertrouwen dat er bij de benaming Verre Oosten helemaal niet wordt belegd maar “Consument hoefde op grond van de benaming van het fonds naar het oordeel van de Commissie echter niet te verwachten dat meer dan 50% in Australië en Nieuw-Zeeland zou worden belegd.”

Onvoldoende voorgelicht

Het klachteninstituut erkent dat er bij aangaan van de verzekering al meer informatie beschikbaar was maar stelt dat niet vaststaat dat deze informatie is verstrekt aan de verzekerde. “Dit brengt de Commissie tot het oordeel dat de klacht van Consument op dit punt gegrond is. Consument had op grond van de door Verzekeraar verstrekte informatie niet hoeven verwachten dat meer dan de helft van het Verre Oosten Fonds zou worden belegd in Australië en Nieuw-Zeeland. Verzekeraar heeft hem hierover onvoldoende voorgelicht.”

Geen schadevergoeding

De vordering tot schadevergoeding wijst Kifid echter af. “Binnen het fondsenaanbod van Verzekeraar was en is het Verre Oosten Fonds het enige fonds dat in landen uit het Verre Oosten belegt. Consument had uit de aangeboden fondsen derhalve geen fonds kunnen kiezen dat wel in het Verre Oosten, maar voor minder dan 50% in Australië en Nieuw-Zeeland belegt. Een dergelijk fonds had wellicht beter gepresteerd dan het Verre Oosten Fonds, maar het werd niet aangeboden door Verzekeraar. Consument heeft bovendien niet aannemelijk gemaakt dat hij de verzekering in het geheel niet zou zijn aangegaan indien hij had geweten dat het Verre Oosten Fonds voor meer dan 50% in Australië en Nieuw Zeeland belegde. Bij het aangaan van de verzekering heeft Consument ervoor gekozen slechts 15% van het geïnvesteerde kapitaal in het Verre Oosten Fonds te beleggen, zodat de Commissie het aannemelijk acht dat Consument pas gedurende de looptijd van de verzekering een groter belang is gaan hechten aan het beleggen in deze regio.”

Reageer op dit artikel