nieuws

Kifid tikt hypotheekadviseur op de vingers: 80% honorarium moet retour

Financiële planning 5491

Kifid tikt hypotheekadviseur op de vingers: 80% honorarium moet retour

Goedkopehypotheek.nl uit Kuinre moet aan een klant tachtig procent van de in rekening gebrachte beloning terugbetalen, plus de schade als gevolg van een rentestijging. De adviseur verzuimde om op tijd stukken in te dienen en hield de klant niet op de hoogte. De klant moest uiteindelijk zelf bij de geldverstrekker aan de bel trekken. Voor de Geschillencommissie van Kifid weegt mee dat de vrouw van de klant ernstig ziek was. Dat staat in een recente uitspraak.

De klant in kwestie sluit eind 2014 een overeenkomst met Goedkopehypotheek.nl. Voor de diensten (advies en bemiddeling bij het oversluiten van de hypotheek) is een honorarium van € 3.000 verschuldigd. Na het advies wordt een offerte aangevraagd bij ING. Die wordt op 26 januari 2015 verstrekt. Daarna vraagt ING om de jaarstukken van de onderneming van de klant. De klant verstrekt de stukken op 13 februari 2015. Op 10 maart 2015 laat de adviseur hem weten dat de hypotheek bijna rond is.

Bel
Daarna vraagt de klant meermaals aan de adviseur naar de stand van zaken. Omdat hij niets hoort, trekt hij in april 2015 bij ING aan de bel. Daar hoort hij dat de tussenpersoon nog een groot aantal stukken moet aanleveren. De klant confronteert de tussenpersoon. Die vraagt weer om nieuwe stukken, omdat de andere stukken al te oud zijn om in te sturen. Uiteindelijk verstrekt ING een nieuwe offerte en komt de hypotheek rond, maar wel tegen een hogere rente.

Ernstig ziek
De klant vindt dat de adviseur ernstig tekort is geschoten en wil zijn geld terug. Hij heeft bij herhaling verzocht om informatie over de voortgang van de aanvraag. Daarbij komt dat zijn echtgenote in de bewuste periode tussen januari en mei 2015 ernstig ziek was. De adviseur wist dat. De klant voert aan dat hij alle stress zeer moeilijk kon dragen.

De adviseur erkent dat ‘de communicatie te wensen over heeft gelaten’, maar stelt dat er naar behoren is gehandeld. De adviseur wijst erop dat het is gelukt om de lening bij ING geaccepteerd te krijgen. De Geschillencommissie vindt dat laatste niet van doorslaggevend belang. “De adviseur heeft een inspanningsverbintenis om te adviseren en te bemiddelen en geen resultaatverbintenis.” Volgens de Commissie is de adviseur voor wat betreft informatievoorziening en het actief bewaken van de voortgang ernstig tekortgeschoten. “De adviseur heeft telkens opnieuw nagelaten om de klant een accurate update te geven van de status van de aanvraag. Dit valt de adviseur toe te rekenen, met name nu de klant herhaaldelijk heeft gevraagd naar de stand van zaken en daarbij ook herhaaldelijk te kennen heeft gegeven hoezeer de kwestie hem aan het hart ging. Hierop heeft de adviseur amper gereageerd.”

Ingewikkeld
De adviseur verweert zich nog door te stellen dat het, gezien de jaarcijfers, om een ingewikkelde aanvraag ging. Maar daar gaat de commissie niet in mee. De adviseur heeft na januari 2015 immers niet meer om enig document van de klant gevraagd. “Uit het dossier blijkt genoegzaam dat de aanvraag uiteindelijk pas tot een goed einde is gebracht nadat de klant zelf bij ING aan de bel heeft getrokken.” De Commissie rekent de adviseur zijn tekortkomingen des te meer aan omdat hij op de hoogte was van de gezondheidssituatie van de echtgenote van de klant. “Hij diende zich te realiseren welk effect zijn handelen, althans het gebrek daaraan, had.”

Gelet op de geringe inspanning van de adviseur en de ernst van de tekortkoming, vindt de Commissie het passend dat 80% van het honorarium door de adviseur wordt terugbetaald. Ook moet hij de schade vergoeden in verband met de hogere rente. In totaal moet de adviseur € 5.827,20 terugbetalen. De uitspraak heeft de vorm van een niet-bindend advies.

Reageer op dit artikel