nieuws

Kifid berispt hypotheekkantoor drie keer op rij

Financiële planning 6280

Kifid berispt hypotheekkantoor drie keer op rij

Goedkopehypotheek.nl uit Kuinre is voor de derde keer binnen een maand door het Kifid op de vingers getikt. Dit keer gaat het om een annuleringsvergoeding. De Geschillencommissie van het Kifid vindt niet dat die verschuldigd is.

Op 12 februari 2015 verleent een echtpaar aan Goedkopehypotheek.nl een opdracht tot advies en bemiddeling bij een hypotheek. Ze spreken af dat daar € 4.000 voor betaald moet worden.

Beëindiging
In de overeenkomst van opdracht is over een voortijdige beëindiging van de opdracht het volgende bepaald: “Indien u, voordat bemiddeling door Goedkopehypotheek.nl VOF heeft geleid tot afsluiting door u van een hypotheek, besluit geen gebruik (meer) te maken van de advies- en/of bemiddelingsactiviteiten van Goedkopehypotheek.nl VOF bent u een honorarium verschuldigd van € 4.000,00. Daarvoor ontvangt u dan een factuur. Dit geldt ook indien nog geen concrete offerte van enige financiële instelling aan u is gepresenteerd. Als uitzondering hierop geldt dat u binnen een termijn van acht dagen na ondertekening van deze overeenkomst kosteloos kunt annuleren”.

Bepaling
Aan dit onderdeel van de overeenkomst hebben partijen de volgende handgeschreven bepaling toegevoegd: “Indien de financiering niet tot stand komt betaalt de klant de daadwerkelijke
gemaakte kosten met een max van € 500”. Eind maart wil de klant weten hoe het er voor staat. Er is dan nog niets gecommuniceerd door het kantoor. De klant wil van de samenwerking af. Er ontstaat een hoop gesteggel over de annuleringskosten. De klant schakelt een advocaat in die laat weten dat de klant niets gaat betalen omdat er geen werkzaamheden zijn verricht.

De adviseur vindt dat de klant wel degelijk € 500 moet betalen voor de reeds verrichte werkzaamheden (volgens hem: bespreking, opstellen van adviesrapport, opvragen van een tweetal offertes).

Kifid
De zaak komt bij het Kifid. De adviseur overlegt een afwijzingsbrief van een geldverstrekker die dateert van 11 maart, alsmede een adviesrapport. De Geschillencommissie van het Kifid stelt dat uit de afwijzingsbrief inderdaad is af te leiden dat de adviseur werkzaamheden heeft verricht. Maar ook is vast te stellen, aldus de Commissie, dat de klant niet is ingelicht over de inhoudelijke en/of procedurele stand van zaken. En dat terwijl de adviseur al op 11 maart over een afwijzing beschikte.

De Commissie vindt het ‘naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid’ dan ook onaanvaardbaar dat de adviseur aanspraak wil (blijven) houden op de annuleringsvergoeding.

Derde zaak
Het is voor het bedrijf uit Kuinre de derde zaak binnen een maand bij het Kifid. De eerste keer moest Goedkopehypotheek.nl tachtig procent van de in rekening gebrachte beloning terugbetalen. De adviseur verzuimde toen om op tijd stukken in te dienen en hield de klant niet op de hoogte. In de tweede zaak moest het bedrijf € 2.000 aan honorarium terugbetalen aan een klant. Ditmaal was in de overeenkomst bepaald dat de klant geen bedrag verschuldigd zou zijn op het moment dat de bemiddeling van de adviseur niet had geleid tot het afsluiten van een hypotheek. Het Kifid besloot de adviseur aan die clausule te houden.

Reageer op dit artikel