nieuws

Kifid: Tien zaken MKB-rentederivaten geschikt

Financiële planning

Kifid: Tien zaken MKB-rentederivaten geschikt

Kifid heeft de eerste klachtzaken in het dossier MKB-rentederivaten afgerond. In tien zaken is succesvol bemiddeld tussen ondernemers en banken. In twee uitspraken heeft de Geschillencommissie de vordering tegen de bank afgewezen en in één zaak is de vordering van de klant gedeeltelijk toegewezen.

Bij de gedeeltelijke toekenning van de claim heeft de bank naar het oordeel van de Commissie aan de ondernemer geen passend advies gegeven omdat de swap niet goed aansloot bij de lening. De afwijzing van de vorderingen heeft te maken met het feit dat betrokken ondernemers door hun bank voldoende zijn geïnformeerd en van schending van zorgplicht geen sprake is.

Afgewezen
De vorderingen tegen Deutsche Bank en Rabobank zijn door de Commissie afgewezen. In beide zaken oordeelt de Commissie dat de bank de ondernemer bij de verkoop van de renteswaps voldoende heeft geïnformeerd over de kenmerken en de risico’s van het product.

Zorgplicht
De Commissie stelt dat een belangrijk vraagpunt is of er sprake is van schending van de zorgplicht. Voor de Commissie moet in ieder geval duidelijk zijn dat de bank de ondernemer zo goed heeft geïnformeerd over de eigenschappen en de risico’s van de swaps dat deze een weloverwogen keuze heeft kunnen maken. Zij oordeelt in beide zaken dat de bank aan deze zorgplicht heeft voldaan. Van een onjuiste of niet passende advisering is gezien de aard van de onderliggende lening evenmin sprake. Reden om in beide kwesties de vorderingen tegen de bank af te wijzen.

Gedeeltelijk toegewezen
In de derde klachtzaak handelend over de aanschaf van twee renteswaps heeft de Geschillencommissie MKB-rentederivaten de vordering tegen Deutsche Bank gedeeltelijk toegewezen. Eén van de renteswaps toont onvoldoende samenhang met de onderliggende lening(en). Daarmee is ondernemer niet passend geadviseerd waardoor sprake is van een verwijtbare tekortkoming van de bank die leidt tot schadeplichtigheid.

Bemiddelen
Bij Kifid zijn in totaal 54 klachtzaken MKB-rentederivaten ontvangen. Daarvan zijn er 19 afgehandeld, waaronder 13 door schikking of uitspraak. De overige 6 zaken zijn afgesloten omdat de klacht tussentijds is ingetrokken of omdat de klant in strijd met het klachtenreglement van Kifid niet eerst met zijn bank in overleg wilde gaan.

AFM
Vandaag maakte de AFM bekend dat er een uniform voorschrijvend herstelkader wordt ingericht. Dit kader schrijft voor hoe banken de derivaten moeten beoordelen en hoe zij een eventuele compensatie moeten bepalen.

Reageer op dit artikel