nieuws

Kifid: Nationale-Nederlanden moet alsnog betalen in woekerpoliszaak

Financiële planning

Kifid: Nationale-Nederlanden moet alsnog betalen in woekerpoliszaak

De uitspraak van het Europese Hof van Justitie in de Van Leeuwenzaak van 29 april 2015 leidt niet tot beperking van de informatieplicht van een verzekeraar bij een beleggingsverzekering. Dit is het eindoordeel van de Geschillencommissie van Kifid in een klachtzaak tegen Nationale-Nederlanden. Dit houdt in dat de verzekeraar de eerste kosten van een beleggingsverzekering moet vergoeden. Daarnaast moet NN ook een hogere vergoeding geven voor het hefboom- en inteereffect.

In een eerdere tussenuitspraak uit 2013 in deze zaak had Kifid al bepaald dat NN te kort is geschoten in haar informatieplicht. De Geschillencommissie vindt dat de consument door de verzekeraar niet op duidelijke en begrijpelijke wijze is geïnformeerd over de eerste kosten van deze beleggingsverzekering. NN beriep zich daarna op de uitspraak van het Europese Hof van Justitie van 29 april 2015 waaruit zou blijken dat zij niet verplicht was informatie over de eerste kosten te geven. De Commissie houdt vast aan haar uitgangspunt dat open normen van burgerlijk recht tot aanvullende informatieverplichtingen voor verzekeraar en tussenpersoon kunnen leiden.

Betalen
Kifid heeft nu bepaald dat NN bij het sluiten van de verzekering in 1997 informatie over de eerste kosten had moeten geven. Deze informatie was noodzakelijk voor de consument voor een goed begrip van de wezenlijke kenmerken van de beleggingsverzekering. NN moet daarom de eerste kosten compenseren en deze ten goede laten komen aan de waarde-opbouw van de verzekering. Daarnaast vindt Kifid dat de verzekeraar te kort is geschoten in haar informatieplicht over het hefboom- en inteereffect. De Geschillencommissie acht het daarom billijk om in dit geval de vergoeding voor het hefboom- en inteereffect door NN te laten herrekenen volgens een nettorendement van 13%.

Veel klachten
Daarnaast heeft de Geschillencommissie van Kifid nog drie einduitspraken gedaan in de bulk van ruim 400 klachten over beleggingsverzekeringen die bij het instituut in behandeling zijn. Kwaliteit in de naleving van de informatieplicht telt zwaar in de eerste uitspraken van de Geschillencommissie in het omvangrijke dossier beleggingsverzekeringszaken. De informatieplicht over het product en de (beheer)kosten is een veelvoorkomende rechtsvraag in deze klachtzaken. In twee van de drie zaken, tegen respectievelijk Aegon Levensverzekering en Vlieg Adviesgroep Alkmaar, was de informatie vooraf niet alleen van de verzekeraar maar ook van de tussenpersoon wél op orde en is de claim van consumenten dan ook afgewezen. In een andere uitspraak is de vordering van de consument tegen ABN Amro deels gehonoreerd omdat de informatieverstrekking door bank en verzekeraar te wensen overliet.

ABN Amro
In de zaak tegen ABN Amro hadden consumenten bij de bank een hypothecaire geldlening gesloten. De bank trad tevens op als tussenpersoon bij het sluiten van de beleggingsverzekeringen ter aflossing van de lening. De Geschillencommissie is van oordeel dat de bank en de verzekeraar bij aanvang onvolledige en onduidelijke informatie over de verzekeringen hebben verschaft. De informatie over de beheerkosten was niet duidelijk en begrijpelijk terwijl in de productinformatie werd vermeld dat geen beheerkosten werden berekend. Kifid heeft geoordeeld dat dat de beheerkosten niet verschuldigd zijn. Zij verplicht ABN Amro om binnen vier weken de waarde van de beleggingsverzekeringen opnieuw vast te stellen.

Reageer op dit artikel