nieuws

Kifid: ‘geen doorloopprovisie, dan ook geen actieve dienstverlening’

Financiële planning

Kifid: ‘geen doorloopprovisie, dan ook geen actieve dienstverlening’

De reikwijdte van de zorgplicht van een adviseur hangt mede af van de mate waarin de adviseur beloond wordt, zegt de Geschillencommissie van Kifid in een recente uitspraak. “Hierbij is onder meer van belang of de adviseur enkel provisie ontvangt voor het afsluiten van de verzekering of tevens een doorlopende jaarlijkse provisie.”

Het gaat in de zaak om een klant die eind 1999, via een adviseur van De Hypothekers Associatie BV uit Rotterdam, een kapitaalverzekering afsluit. De adviseur ontvangt hiervoor een eenmalige provisie. Nadien heeft de klant nog een aantal maal contact met de adviseur over het doen van extra stortingen in de verzekering.

Op 14 mei 2003 ontvangt de klant een gewijzigd polisblad, omdat per 1 januari 2001 de waarde van de kapitaalverzekering tot het vermogen van de verzekeringnemer behoort (box 3). Op 1 januari 2013 volgt er een fiscale wetswijziging die het per 1 april 2013 onmogelijk maakt om een kapitaalverzekering in box 3 om te zetten naar een kapitaalverzekering eigen woning (box 1).

Klacht
De klant in kwestie vindt dat de adviseur het door haar geleden fiscale nadeel moet vergoeden. Volgens de klant had de adviseur moeten wijzen op de mogelijkheid om de kapitaalverzekering in box 1 te plaatsen.

Verweer
De adviseur stelt dat de zorgplicht in het geval van een levensverzekering waarbij geen sprake is van een doorlopende provisie, niet zover reikt dat een adviseur actief advies moet verschaffen bij wetswijzigingen die van invloed kunnen zijn op de kapitaalverzekering.

Reikwijdte
De Geschillencommissie merkt op dat de reikwijdte van de zorgplicht van een adviseur afhangt van de omstandigheden van het geval. “Hierbij is onder meer van belang of de adviseur
enkel provisie ontvangt voor het afsluiten van de verzekering of tevens een doorlopende jaarlijkse provisie. In het laatste geval mag van de adviseur verwacht worden dat hij ook diensten verricht voor de door hem ontvangen (periodieke) vergoeding. In het onderhavige geval heeft de adviseur uitsluitend provisie ontvangen bij het afsluiten van de verzekering. Nu geen sprake is van een doorlopende provisie, kan van adviseur in een geval als het onderhavige niet worden verwacht dat hij bij elke wetswijziging nagaat of deze relevant is voor de klant en, indien dit het geval is, de klant hierover informeert.”

Daar komt bij, zegt de Commissie, dat de zorgplicht van een adviseur ‘in zijn algemeenheid’ niet zover reikt dat hij zijn klanten individueel actief dient te informeren over wetswijzigingen. De klant in kwestie wordt in het ongelijk gesteld.

Beloning
Het Kifid legde al eerder verband tussen de hoogte van provisie en de verwachte dienstverlening. Advocaat Robin van Beem reageerde daar op door te stellen dat Kifid provisie daarmee onterecht gelijkstelt met rechtstreekse beloning. “Provisie kent een subsidiërende werking.”

Reageer op dit artikel