nieuws

Kifid: ‘hersteladviesgesprek moet binnen redelijke termijn’

Financiële planning

Kifid: ‘hersteladviesgesprek moet binnen redelijke termijn’

De Geschillencommissie van Kifid is van mening dat adviseur Steentjes Makelaars VOF (Lichtenvoorde) zijn zorgplicht heeft geschonden omdat hij te lang gewacht heeft contact op te nemen met consument over zijn beleggingsverzekering na overname van een portefeuille.

Steentjes Makelaars heeft een portefeuille overgenomen met daarin de beleggingsverzekering van consument. Het hersteladviesgesprek over de beleggingsverzekering vond vijf jaar na de overname plaats. De Commissie is van mening dat een adviseur periodiek de situatie van zijn klanten moet nagaan. Wat dan een redelijke termijn is, hangt af van de omstandigheden van het geval.

Omstandigheden
De Commissie acht de volgende omstandigheden van belang. Een portefeuilleovername is bij uitstek het moment om de situatie van nieuwe cliënten te verifiëren. Het is niet nodig dat dit contact direct na de overname plaatsvindt en de adviseur mag in de ogen van de Commissie rekening houden met het moment van het laatste klantcontact voor de overname. In deze zaak acht de Commissie het van bijzonder belang dat de portefeuilleoverdracht plaatsvond in een periode waarin al werd gezocht naar alternatieve oplossingen voor vermogensopbouw van beleggingsverzekeringen. Naar het oordeel van de Commissie heeft Steentjes Makelaars te lang gewacht met het opnemen van contact met de consument over zijn beleggingsverzekering. In de ogen van de Commissie heeft de adviseur daarmee niet voldaan aan zijn zorgplicht.

Afgewezen
Toch wordt de vordering van consument tot schadevergoeding afgewezen omdat consument er niet in is geslaagd de schade door het niet tijdig plaatsvinden van hersteladvies voldoende aannemelijk te maken. Ook wijst de Commissie erop dat consument het adviestraject heeft afgebroken. “Hiermee is de adviseur de mogelijkheid ontnomen om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen. De gevolgen hiervan zouden voor rekening en risico van consument moeten komen.”

Conclusie
De conclusie luidt wel dat adviseur is tekort geschoten in de uitvoering van de overeenkomst van opdracht omdat hij niet de zorg heeft betracht die van een redelijk handelend en redelijk bekwaam adviseur mag worden verwacht.

 

Reageer op dit artikel