nieuws

Kifid: Centraal Beheer voldeed met informatievoorziening niet aan Riav

Financiële planning

Kifid: Centraal Beheer voldeed met informatievoorziening niet aan Riav

In de Kifid-zaak waarin een woekerpolisklant van Centraal Beheer een flink forsere schadevergoeding krijgt heeft de Commissie van Beroep de verzekeraar aangesproken op de informatieverstrekking. Die voldeed niet aan de eisen die in de Riav 1998 zijn gesteld, en dat zou volgens Bert Jan Tiesinga (Wakkerpolis) die de klant begeleidde wel eens een doorbraak kunnen zijn. De redactie van am beschikt over de uitspraak in deze zaak.

De Riav (Regeling informatieverstrekking aan verzekeringnemers) speelde namelijk ook een rol in de spraakmakende zaak tussen een woekerpolisklant en NN, die tot het Europees Hof van Justitie werd gebracht. In die zaak stelde NN dat het aan de informatieplicht volgens het Riav had voldaan, maar wilde het weten of de rechtbank de verzekeraar ook aan mocht spreken op basis van (extra) open normen over de informatieverplichting. Het Europees Hof stelde uiteindelijk dat ook open normen meegenomen zouden mogen worden, al had de verzekeraar ‘met een voldoende mate van voorspelbaarheid’ moeten kunnen vaststellen welke aanvullende informatie hij moest verstrekken.

De Kifid-zaak is in dat opzicht anders, omdat het niet zo ver komt als de open normen. De Commissie van Beroep stelt namelijk dat Centraal Beheer niet eens heeft voldaan aan de verplichtingen uit artikelen 2 en 3 van de Riav. De verzekeraar heeft in deze zaak te weinig informatie verstrekt over over de hoogte van de overlijdensrisicopremie en welke factoren invloed daarop zouden kunnen hebben. Daarmee werd er dus niet voldaan aan de vereisten die in het Riav staan en is de vraag over de open normen zoals die bij het Europees Hof werd neergelegd al niet relevant meer.

Veranderingen
Ook op een ander gebied werd de Riav door Centraal Beheer geschonden, stelt het klachteninstituut. De klant wist namelijk niet dat zijn salarisverhogingen en renteverlagingen ertoe leidden dat het nabestaandenpensioen zou stijgen ten koste van het ouderdomspensioen. Ook daarover had de klant geïnformeerd moeten worden, stelt het Kifid in de uitspraak.

Daarin valt te lezen: “Mede op grond van de brochure die Verzekeraar aan Belanghebbende had verstrekt (…) mocht Belanghebbende van Verzekeraar verwachten dat ook na het tot stand komen van de verzekering Verzekeraar het oog zou houden op de belangen van Belanghebbende in die zin, dat wanneer relevante ontwikkelingen zouden voordoen, Belanghebbende nadrukkelijk zou worden gewezen op die ontwikkelingen en op de mogelijkheden om in verband daarmee de totaal verschuldigde premie of de verzekering anderszins aan te passen. Toen de verhouding tussen het ouderdomspensioen en het partnerpensioen zich steeds verder wijzigde als gevolg van rentedaling en salarisaanpassingen, had Verzekeraar het tot haar taak moeten rekenen hiervoor op enig moment nadrukkelijk de aandacht van Belanghebbende te vragen om zich ervan te vergewissen dat de ontwikkeling (nog) strookte met de wensen van Belanghebbende.”

ORV-premie
Tiesinga wijst vooral op het belang van het schenden van de Riav waar het de ORV-premie aangaat. De ingehouden premies van de klant, die in 2000 een Flexibel Directie Pensioen afsloot, werden pas vanaf 2008 expliciet vermeld in de pensioenoverzichten. “Niet valt in te zien waarom niet ook vóór of bij het sluiten van de verzekering de toen in te houden overlijdensrisicopremie en de factoren die tot wijziging aanleiding zouden geven, hadden kunnen worden vermeld”, zegt het Kifid. Omdat die gegevens achterwege bleven, werd de Riav geschonden.

Een belangrijk punt, stelt Tiesinga, omdat dit put volgens zijn claimorganisatie Wakkerpolis één op één toepasbaar is op alle beleggingsverzekeringen van Centraal Beheer, NN en ASR (Waerdye), die verband houden met een hypotheek of pensioenvoorziening. Daarnaast volgt in februari of maart een einduitspraak in een zaak tegen NN, waarin de Geschillencommissie van Kifid oordeelde dat NN tekort is geschoten in de informatieplicht over de eerste kosten van een beleggingsverzekering. Tiesinga: “We zijn benieuwd of het Kifid ook in die uitspraak duidelijk aangeeft dat er niet alleen sprake is van schending informatieplicht op basis van ‘open normen’ algemeen contractrecht, maar ook op grond van de informatieplichten die rechtstreeks uit de Riav voortvloeien.” Als dat het geval is, zou het wel eens een doorbraak kunnen betekenen in het woekerpolisdossier, denkt Tiesinga.

Achmea
Achmea laat in een reactie weten: “Achmea heeft kennisgenomen van de uitspraak van de Commissie van Beroep (CvB) van het Kifid. De uitspraak betreft een individueel geval, waarin de CvB de zaak in juli 2015 al op zichzelf heeft beoordeeld en nu einduitspraak heeft gedaan. In deze einduitspraak volgt de CvB de schadeberekening die Achmea zelf al had uitgevoerd en uitbetaald.”

Update: De uitspraken staan inmiddels ook online en zijn via deze link te vinden.

Reageer op dit artikel