nieuws

Hypotheekshop stuurt formulier naar verkeerde partij: claim van € 40.000

Financiële planning

Hypotheekshop stuurt formulier naar verkeerde partij: claim van € 40.000

De Hypotheekshop IJsselstein moet het fiscale nadeel van een klant betalen die door nalatigheid van de adviseur zijn kapitaalverzekering niet tijdig heeft kunnen aanpassen. Dat heeft de Geschillencommissie van Kifid bepaald in een overigens niet-bindend advies. Over het bedrag moeten de partijen nog om tafel, maar de klant wil € 40.000 zien.

De klant in kwestie sloot in 2010, via een rechtsvoorganger van De Hypotheekshop, een hypothecaire geldlening af bij de bank. Aan deze geldlening zit een kapitaalverzekering bij een verzekeraar vast. Begin 2013 is door de Centrale Organisatie van De Hypotheekshop een mailing verzonden waarin klanten werd gewezen op de mogelijkheid om hun kapitaalverzekering om te zetten in een KEW. Zij konden een bijgevoegd formulier invullen en naar hun adviseur sturen. Het verzoek aan de klant in kwestie was om het formulier aan De Hypotheekshop IJsselstein te sturen. Dat deed de klant op 5 februari 2013. Bij e-mail van 9 februari 2013 stuurde De Hypotheekshop het formulier door aan de verzekeraar.

Bank
Op 3 september 2013 kwam de klant er achter dat het formulier aan de bank gestuurd had moeten worden. De Hypotheekshop stuurde het formulier daarop alsnog door. Vervolgens bleek dat de premiebetalingen buiten de bandbreedte van 1:10 vielen en het omzettingsverzoek werd afgewezen. Had de klant dat echter eerder geweten, dan had hij voor 1 april 2013 een aanvraag kunnen doen voor een nieuwe KEW. De klant zegt dat hij hierdoor een fiscaal voordeel van € 40.903 is misgelopen. Hij vindt dat hij van De Hypotheekshop mag verwachten dat zij ervoor zorgt dat de stukken bij de juiste partij terecht komen.

Verweer
De Hypotheekshop verweert zich voor het Kifid op een aantal manieren. Het kantoor zegt niet op de hoogte te zijn geweest van de centrale mailing. Ook zegt het kantoor dat hoewel de consument in deze zaak ‘geen klant was’, toch besloten is service te verlenen. De Hypotheekshop vindt ook dat de adviseur er op basis van het formulier vanuit mocht gaan dat het formulier naar de verzekeraar moest worden verzonden. De Hypotheekshop had naar eigen zeggen geen informatie om anders te vermoeden.

Voortgang bewaken
De Geschillencommissie overweegt dat van De Hypotheekshop verwacht mag worden dat zij nagaat of stukken bij de juiste partij terecht zijn gekomen en de voortgang van de aanvraag bewaakt. “De Hypotheekshop heeft dat onvoldoende gedaan en is in deze dan ook tekortgeschoten. Het argument van De Hypotheekshop dat zij, ondanks dat Consument in deze geen klant was, heeft besloten service te verlenen, maakt dit niet anders. De Hypotheekshop had er immers voor kunnen kiezen om het formulier aan Consument terug te sturen en hem te verwijzen naar een andere adviseur.” Voor zover De Hypotheekshop stelt dat zij niet op de hoogte was van de centrale mailing, merkt de Commissie op dat de Centrale Organisatie al haar kantoren heeft geïnformeerd over het gegeven dat zij brieven aan klanten zou versturen. “De Commissie kan de stelling van De Hypotheekshop dan ook niet volgen.”

Schade
De Commissie merkt vervolgens op dat het voor haar ‘onmogelijk is om een inschatting te maken’ van het eventueel door de klant geleden nadeel. De Hypotheekshop en de klant moeten binnen vier weken met elkaar in overleg treden over de vaststelling van de schade.

Reageer op dit artikel