nieuws

Kifid rolt digitaal loket verder uit voor verzekeraars en adviseurs

Branche 669

Het online klachtenportaal van Kifid wordt de komende maanden verder uitgerold. De afgelopen maanden hebben een viertal grote financiële dienstverleners al gebruik gemaakt van fd.kifid.nl. Consumenten en kleinzakelijke ondernemers konden voor het indienen van een klacht en het volgen van de procedure al gebruikmaken van MijnKifid. Zodra de aansluiting voor verzekeraars en financieel dienstverleners geregeld is, worden alle zaken alleen nog digitaal behandeld.

Kifid rolt digitaal loket verder uit voor verzekeraars en adviseurs

Volgens Kifid is de digitale klachtbehandeling met fd.kifid.nl sneller, gemakkelijker en efficiënter voor bedrijven in de branche. “Via het online portaal komt de informatie veilig bij de juiste mensen. Financiële dienstverleners kunnen snel en gemakkelijk informatie uitwisselen met Kifid en aanvullende documenten indienen”, schrijft het geschilleninstituut.

Voorrang

De pilot werd deze zomer gedaan met twee banken en twee verzekeraars. Volgens Kifid zijn de ervaringen positief. “De verbeterpunten zijn gebruikt om fd.kifid.nl te optimaliseren. Bij het stapsgewijs aansluiten geeft Kifid voorrang aan financiële dienstverleners waarvan we meerdere klachten in behandeling hebben.”

In de toekomst krijgen financieel dienstverleners al op het moment van aansluiting bij Kifid de vraag of zij van het online loket gebruik willen maken. “Het verkrijgen van toegang tot fd.kifid.nl valt dan samen met het aangesloten zijn bij Kifid. Geeft een financiële dienstverlener de voorkeur aan een schriftelijke klachtbehandeling, dan is dat vanzelfsprekend mogelijk”, schrijft Kifid.

Reageer op dit artikel