nieuws

Studiedag fraude bij AOV: ‘Kwelgeest’ van Willem Bol trekt zich terug

Branche 6623

Studiedag fraude bij AOV: ‘Kwelgeest’ van Willem Bol trekt zich terug

Verzekeringsarts Robert van den Boogard zou een praatje houden tijdens een studiedag over fraude bij AOV volgende week dinsdag. De arts, die een belangrijke rol speelde in de slepende AOV-ruzie tussen oud-televisiepresentator Willem Bol en Generali, heeft zich echter teruggetrokken. Een andere hoofdrolspeler in dit dossier, fraude-expert Marius Rademaker van Generali, zal wel een bijdrage leveren aan de dag die is georganiseerd door Studiecentrum Kerckebosch.

Op vragen van am: liet Van den Boogard, werkzaam bij het Dordtse medisch adviesbureau Zenez, twee weken geleden weten van zijn bijdrage aan het seminar af te zien. “Ik zal die dag geen bijdrage leveren in verband met familieomstandigheden. (…) Ik verwacht dat dit nog nader gecommuniceerd zal worden door Kerckebosch.” Verder geeft de verzekeringsarts aan niet te communiceren met derden over cliënten.

Bevindingen persoonlijk onderzoek

De brochure op de site van Kerckebosch laat echter nog altijd zien waarover Van den Boogard volgende week zou spreken: de rol voor de verzekeringsarts en de arbeidsdeskundige. Daarbij zou de verzekeringsarts antwoord geven op vragen als welke – vaak persoonlijke, technische en medische – informatie de verzekeringsarts kan opvragen. Pikant is de aandacht die Van den Boogard zou besteden aan het persoonlijk onderzoek dat verzekeraars vaak bij een vermoeden van fraude laten uitvoeren. “Wat kan de verzekeringsarts doen met de bevindingen van het Persoonlijk Onderzoek?”, was de vraag die Van den Boogard volgende week zou beantwoorden.

Waarschuwing tuchtcollege

Juist op laatste punt kreeg de verzekeringsarts in juli 2015 een waarschuwing van het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg voor zijn rol in de ruzie tussen Generali en Willem Bol over diens gestaakte AOV-uitkering. Generali staakte de uitkering aan Bol eind 2013 omdat Bol zijn gezondheidsklachten (onder meer hernia) zou hebben gefingeerd en baseerde zich daarbij onder meer op onderzoek door een privédetective die onder meer filmde dat Bol een tas boodschappen droeg en zijn auto waste. De kortgedingrechter dwong Generali, wegens een gebrek aan bewijs, de uitkering weer te hervatten. In tweede instantie had een beroep van Generali op verzwijging, dit maal van inkomsten, bij het opnieuw stuiten van de uitkering meer succes. In deze zaak doet het Gerechtshof Arnhem volgende maand uitspraak.

Eventuele fraude

Het medisch tuchtcollege was niet blij met het feit dat Van den Boogard eind 2013 zijn conclusies over de gezondheidssituatie van Bol baseerde op het persoonlijk onderzoek dat Generali liet uitvoeren. “Het College is van oordeel dat verweerder hiermee in strijd heeft gehandeld met de zorg die hij ten opzichte van klager behoorde te betrachten. Het primaire doel van het onderzoek in (…) was gericht op het achterhalen van eventuele fraude en niet op een verzekeringsgeneeskundige beoordeling van klager. De informatie uit het onderzoek had dan ook niet voor dit laatstgenoemde doel gebruikt mogen worden dan met toestemming van klager.”

Klachten bij Kifid

Hoewel het in de lopende rechtszaak niet langer gaat over de gezondheidstoestand van Bol maar over niet gemelde inkomsten, weegt het keuringswerk door de verzekeringsarts nog altijd zwaar wat de voormalige televisiepresentator betreft. Bol heeft ook klachten aangespannen bij Kifid tegen ASR (Amersfoortse) en Vivat (Zwitserleven) omdat deze verzekeraars na de aanmelding van Bol door Generali in het frauderegister ook hun uitkering aan de ex-quizmaster staakten. Hoewel er nog geen datum voor een zitting vaststaat steggelt Bol al maanden met Kifid over een toezegging die hij verlangt dat het gewraakte keuringsrapport door Zenez niet wordt gebruikt.

Jarenlange en brede ervaring

Marius Rademaker, registercoördinator fraudebeheersing en onderzoeksexpert bij Generali, zal volgende week wel een bijdrage leveren aan de studiedag over aanpak van AOV-fraude. Rademaker was nauw betrokken bij het onderzoek naar de vermeende fraude door Bol en zat vorig najaar nog bij de zitting in hoger beroep. Volgens Sabrina Werkhoven, woordvoerder bij Generali, staat de bijdrage van Rademaker los van het dossier Bol. “Mijn collega Marius Rademaker geeft al meer dan 10 jaar lezingen en trainingen over dit vakgebied en put daarbij uit zijn jarenlange en brede ervaring.”

Opvallend gedrag

Rademaker sprak ook in november 2017 tijdens een symposium over de aanpak van fraude bij AOV. Daarbij ging hij uitgebreid in op de fraude-indicatoren, zo blijkt uit een verslag in een special van Schade Magazine. “Hij noemde het opvallend gedrag van betrokkenen, onregelmatigheden in bijvoorbeeld offertes en nota‘s, onduidelijke bewijsstukken, (een vermoeden van) een slechte financiële situatie van betrokkene, een snelle onderbouwing van de schadeomvang, bekendheid met processen in de schadebehandeling, een bedenkelijke toedracht en nog tal van andere indicatoren. “Als je alle indicatoren hebt vastgelegd”, aldus Rademaker, “ofwel, in ons vakjargon, ‘gestapeld’, dan kan er op enig moment gerede twijfel ontstaan. Dit is nog meer het geval als er een anonieme maar concrete tip wordt gegeven of als er informatie in die richting komt van de medisch adviseur of zelfs de belangenbehartiger.”

Reageer op dit artikel