nieuws

CAS Assurantiën opnieuw de klos bij Kifid

Branche 7663

CAS Assurantiën opnieuw de klos bij Kifid

Advieskantoor CAS Assurantiën moet opnieuw in rekening gebrachte advies- en bemiddelingskosten terugbetalen aan een klant. Het is de tweede keer dit jaar dat klachteninstituut Kifid bepaalt dat een nota van CAS ‘niet passend’ is. Vorig jaar won het advieskantoor nog een rechtszaak tegen die AFM die CAS een boete had opgelegd voor het zelfde ‘vergrijp’.

In de zaak waar Kifid onlangs uitspraak deed, draait het om een klant die op advies van CAS Assurantiën een spaarverzekering bij Reaal en een lijfrenteverzekering bij Aegon afkoopt. Hiervoor brengt CAS € 1.500 euro in rekening. Dit bedrag wordt ontrokken aan de afkoopwaarde van de verzekeringen (samen ruim € 6.300). Op advies van het assurantiekantoor sluit de consument een tijdelijke overlijdensrisicoverzekering met een verzekerd bedrag van € 25.000 en twee uitvaartverzekeringen af. Voor het adviseren en bemiddelingen van de uitvaartverzekeringen brengt CAS Assurantiën € 450 in rekening. Daarnaast moet de consument ook nog € 198 betalen aan administratiekosten.

Geen kostenspecificatie
De vrouw verlangt de totale advies- en bemiddelkosten van € 1.950 terug omdat CAS heeft nagelaten deze kosten nader te specificeren. Daarnaast was het advies volgens de vrouw onvoldoende gefundeerd. Zo zou CAS geen vergelijking hebben gemaakt tussen de bestaande verzekeringen en de voorzieningen in het advies. Ook was de klant niet op de hoogte van het verschil tussen een natura- en een geldverzekering. Omdat ze weinig belang hecht aan een uitvaartverzekering had ze liever een geldverzekering gehad in plaats van de geadviseerde naturaverzekering. Ook was ze naar eigen zeggen niet op hoogte van het verzekerd bedrag voor de nieuw gesloten ORV en de looptijd hiervan (20 jaar).

Mede omdat CAS in deze zaak geen verweer levert, gaat Kifid volledig mee in het verhaal van de vrouw. “Allereerst is de Commissie van oordeel dat Tussenpersoon onvoldoende heeft geïnformeerd conform artikel 86f van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen over de hoogte van de advies- en bemiddelkosten. Daarnaast merkt de Commissie op dat Consument onvoldoende is geïnformeerd over de producteigenschappen van de eerder afgesloten verzekeringen en de producteigenschappen van de door Tussenpersoon geadviseerde verzekeringen.”

Maatstaven van redelijkheid en billijkheid
Op grond daarvan stelt Kifid dat het “naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is dat CAS aanspraak wil houden op het honorariumbedrag van € 1.950. Nu niet gebleken is dat de werkzaamheden van Tussenpersoon van enig nut zijn geweest voor Consument zal Tussenpersoon de volledige advies- en bemiddelingkosten aan Consument dienen terug te betalen.”

Eerder dit jaar leverde CAS wel verweer in een andere zaak die bij Kifid diende en waarbij het assurantiekantoor werd gedwongen om de adviesvergoeding voor het omzetten van een beleggingsverzekering deel terug te betalen. Ook in deze zaak oordeelde het klachteninstituut dat CAS onvoldoende hard had gemaakt dat de adviesvergoeding passend was voor de diensten die het kantoor had geleverd.

Succesvol verweer
Volgens CAS waren het kantoor en de klant de adviesvergoeding overeengekomen en was duidelijk welke werkzaamheden zouden worden verricht. Het assurantiekantoor verwees daarbij ook naar het succesvolle verweer dat het vorig jaar bij de rechtbank instelde tegen een boete van de AFM voor hetzelfde ‘vergrijp’. Daarin bepaalde de rechtbank dat adviseurs en bemiddelaars vrij zijn om met hun klanten een beloning af te spreken. De AFM mag daar alleen op ingrijpen als zij duidelijk kan aantonen dat de rekening te hoog is. In deze zaak loopt nog een hoger beroep dat door de toezichthouder is ingesteld.

Reageer op dit artikel