nieuws

Kifid: ‘Adviseur moet tussentijds opgave van gewerkte uren doen’

Branche 7856

Kifid: ‘Adviseur moet tussentijds opgave van gewerkte uren doen’

Van een financieel adviseur die op uurtarief werkt, mag verwacht worden dat hij zijn klanten tussentijds laat weten hoeveel uren hij al aan de zaak heeft besteed. Dat zegt de Geschillencommissie van het Kifid in een recente uitspraak. De klant in kwestie komt desalniettemin niet onder de nota uit: hij moet gewoon betalen; de adviseur heeft een passend advies verstrekt. 

Het gaat in de zaak om een klacht tegen Financieel Adviesburo Peramaker in Deil. De klant heeft zich daar begin 2013 gemeld voor de financiering van een stuk bouwgrond en een daarop te bouwen huis. In september 2013 tekent hij het opdrachtformulier waarin onder meer staat: “Onze advieskosten bedragen € 2.900,00 (inclusief BTW) gebaseerd op 25 uur. Indien blijkt dat de ingecalculeerde 25 uur niet toereikend is, zullen wij alle meer uren factureren op basis van € 113,25 (inclusief BTW).”

Haalbaarheid
De adviseur verricht daarop een haalbaarheidsonderzoek en stelt een Persoonlijk Financieel Advies rapport op. Uit de uitspraak blijkt dat er in de maanden daarna met tussenpozen contact is tussen klant en adviseur. De adviseur vraagt op enig moment aan de klant wat hij verder kan betekenen omtrent de hypothecaire geldlening en de overbrugging. De klant vraagt vervolgens advies vanwege een extra financiering en heeft later ook een aantal andere vragen, onder meer over zijn beleggingsverzekeringen. Die vragen worden allemaal beantwoord.

Uiteindelijk bericht de klant op 12 oktober 2014 aan de adviseur dat hij voor de aankoop van de bouwgrond een financiering van € 50.000 nodig heeft. De adviseur neemt contact op met Nationale-Nederlanden. Maar vervolgens blijft het stil aan de kant van de klant.

Factuur
De adviseur stuurt in april 2015 een factuur van € 2.123,44 aan de klant met een specificatie van de gewerkte uren. Op de factuur staat: “Naar aanleiding van de getekende opdrachtbevestiging t.b.v. de haalbaarheid en mogelijkheden voor uw hypothecaire geldlening zenden wij u de bijbehorende factuur. Wij zijn 18 uur en 45 minuten bezig geweest met uw dossier. Hierbij hebben wij diverse mogelijkheden bekeken en berekeningen gemaakt. Tevens hebben wij gekeken naar de haalbaarheid van de hypothecaire geldlening. Wij hebben diverse keren gemaild omtrent de stand van zaken maar hebben helaas niks van u vernomen omtrent uw hypothecaire geldlening. Op dit moment hebben wij uw dossier afgelegd.”

De klant wil de factuur niet betalen en stapt naar het Kifid. De adviseur wil het bedrag coulancehalve verlagen naar € 1.753, maar dat vindt de klant niet genoeg. Volgens de klant was hij in de veronderstelling dat hij vrijblijvend en kosteloos informatie verkreeg van de adviseur. Volgens hem voeren andere hypotheekverstrekkers een soortgelijke haalbaarheidsberekening kosteloos uit. Ook vond hij de aangeboden hypotheekvoorstellen niet passend.

De adviseur stelt dat de klant meerdere malen is geïnformeerd over de dienstverlening en de kosten, dat de klant de opdrachtbevestiging heeft getekend en dat verscheidene malen advies is gegeven.

Oordeel
De Geschillencommissie is van mening dat in de opdrachtovereenkomst in heldere bewoordingen staat dat de klant moet betalen voor een dergelijk haalbaarheidsonderzoek. “Dat bij andere hypotheekverstrekkers geen kosten in rekening worden gebracht voor een soortgelijk haalbaarheidsonderzoek en dat de hypothecaire geldlening uiteindelijk niet na bemiddeling van de Adviseur is afgesloten, doet hier niet aan af.” Volgens de commissie heeft de adviseur een passend advies verstrekt.

Over de hoogte van de factuur zegt de commissie. “Van een redelijk handelend en redelijk bekwaam adviseur mag, naast een passend advies, gevergd worden dat hij zijn klanten tussentijds laat weten hoeveel uren hij al aan de zaak heeft besteed en welk bedrag tot op dat moment daarmee gemoeid is. De frequentie en de wijze waarop de adviseur een consument moet informeren over de financiële voorwaarden is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. In de onderhavige kwestie is de periode gelegen tussen de ondertekening van de opdrachtbevestiging en de uitgevoerde werkzaamheden ruim een jaar. Gezien dit tijdsbestek had het op de weg van de adviseur gelegen om consument minstens éénmaal tussentijds te voorzien van een statusoverzicht dan wel een waarschuwingsbericht. Met deze informatie was consument wellicht eerder een andere weg in geslagen.”

Volgens de commissie is het ‘coulancevoorstel’ van de adviseur van € 1.753 een redelijk voorstel. Dat bedrag moet de klant betalen.

Reageer op dit artikel