nieuws

Minder klachten ingediend bij Kifid

Branche

Minder klachten ingediend bij Kifid

Consumenten hebben afgelopen jaar 323 minder klachten ingediend bij Kifid dan in 2013. Het aantal ontvangen klachten van 7.095 is exact hetzelfde als in 2012. In 2013 was er nog sprake van een toename met 3% tot 7.318 klachten. Dit blijkt uit het jaarverslag 2014 van het klachteninstituut financiële dienstverlening.

Sinds zijn oprichting in 2007 heet het klachteninstituut circa 53.000 klachten binnengekregen. Het aantal klachten is op jaarbasis bijna verdubbeld. In het startjaar kwamen ongeveer 4.000 klachten binnen, terwijl de teller in het recordjaar 2009 op 7.818 klachten stond.

Rechtsbijstand
Afgelopen jaar was er een groeiende stroom klachten over rechtsbijstandverzekeraars. Aanleiding was een uitspraak van het Europese Hof over vrije advocatenkeuze. “Bij een naturaverzekering behandelt een jurist van de verzekeraars de zaak, dat is veel goedkoper dan een advocaat. Maar men wil een dure advocaat en voelt zich gesterkt door deze uitspraak. Ook nieuwe fiscale regelgeving heeft tot klachten geleid. Aan hypotheken verbonden levenpolissen waren in het verlengde de enige producten die fiscaal werden gefaciliteerd. Daar hebben verzekeraars sterk van geprofiteerd. Dat is veranderd met het even fiscaal voordelige banksparen. Veel mensen wilden hun levenpolis oversluiten, maar dat moest voor 1 april 2013. Vaak waren zij niet op tijd. Vorig jaar kwamen vooral klachten dat hun adviseur hen hierop had moeten wijzen”, aldus Kifid.

Trends
Het Kifid heeft in januari  van dit jaar al ongeveer tien klachten gehad over arbeidsongeschiktheidsverzekeringen die tot het 65ste jaar lopen, terwijl de AOW-leeftijd enkele maanden later ingaat. “Voor de mensen die voor 2014 arbeidsongeschikt zijn geraak ontstaat er een gat, dat gaat oplopen tot twee jaar in 2012. Voor die periode is absoluut geen voorziening. Alleen de allerarmsten krijgen een overbruggingskrediet. Dit wordt een maatschappelijk probleem.”

Rolverdeling
Sinds oktober 2014 is de rolverdeling bij Kifid veranderd. “Voorheen velde eerst de Ombudsman een oordeel over een klacht en in een later stadium vaak ook nog de Geschillencommissie. In de nieuwe situatie heeft de Ombudsman zuiver een bemiddelende rol en is de oordeelsvorming verschoven naar de Geschillencommissie. Daardoor zijn we slagvaardiger, sneller en efficiënter geworden”, zegt Fred Hammerstein, bestuursvoorzitter van Kifid.

Proef met mediation
In 2015 start Kifid met een proef met mediation om de verstoorde relatie tussen klant en financieel dienstverlener te herstellen. de mediators worden van buitenaf betrokken. Kifid faciliteert het proces en zorgt voor de administratieve afhandeling. “Dit is een eerste stap in het traject: bij een geschil zullen we eerst bepalen of het zich leent voor mediation. Lukt dat niet dan pas kijken we of de klacht in aanmerking komt voor bemiddeling”, aldus Hammerstein.

 

Reageer op dit artikel