nieuws

Onduidelijkheid over pensioenknip breekt Aegon op

Archief 5681

Onduidelijkheid over pensioenknip breekt Aegon op

Aegon moet een klant met een ‘geknipte’ pensioenverzekering € 11.000 betalen omdat niet voldoende actief is gereageerd op zijn verzoeken het nog opbouwende deel eerder tot uitkering te laten komen. Dat heeft klachteninstituut Kifid bij bindend advies geoordeeld.

De klager heeft in het verleden bij Van Nierop  – pionier in universal-lifeverzekeringen en later overgenomen door Aegon – een pensioenverzekering gesloten die bij het bereiken van de 60-jarige leeftijd tot uitkering komt. De klant wil de ingangsdatum graag wijzigen via een pensioenknip: het opgebouwde kapitaal van ruim € 148.000 wordt dan geknipt in een deel van ruim € 126.000, dat belegd blijft worden in ING-aandelen, en het resterende deel, dat tot uitkering komt met als ingangsdatum 1 januari 2012. Van Aegon krijgt de klant in september 2012 een nieuwe polis met betrekking tot het uitkerende deel van het pensioen. Daarbij wordt bevestigd dat de looptijd van de knip drie jaar is, maar dat ook eerder een levenslange uitkering kan worden aangekocht van het resterende kapitaal. De klant geeft in 2014 te kennen dat hij gedurende dat jaar gebruik wil maken van die mogelijkheid als de ING-aandelen een koers bereiken van € 12. Daarop laat Aegon weten dat tussentijdse beëindiging van de pensioenknip niet mogelijk is.
De klant krijgt eind 2014 een offerte voor het aankopen van een pensioenuitkering met een beschikbaar bedrag van € 258.000. Op de expiratiedatum is de waarde gedaald naar € 246.000. De klant klaagt bij Aegon dat de waarde bij eerder omzetten enkele tientallen duizenden euro’s hoger had kunnen zijn, maar krijgt nul op het rekest.

Zelf bedenken
Vervolgens stapt de klant naar Kifid met een vordering van € 22.000 wegens het koersverschil en € 8.000 wegens geleden schade. Aegon heeft de zorgplicht geschonden door onjuiste informatie verstrekken, vindt hij. Aegon verweert zich door te stellen dat de klant bij zijn verzoek heeft verwezen naar een verkeerd polisnummer. Hij had zelf moeten bedenken dat omzetting van het al tot uitkering gekomen pensioenkapitaal niet mogelijk was, maar omzetting van het nog opbouwende pensioen wel, zo redeneert Aegon.

Onzorgvuldig
De geschillencommissie vindt dat Aegon op zichzelf correct heeft gereageerd op het verzoek van de klant met verwijzing naar het onjuiste polisnummer, maar niet juist heeft gereageerd door aan te geven dat het nog opbouwende deel op 1 januari 2015 zou expireren. “Gezien de voorgeschiedenis en het concrete verzoek van consument van 24 februari 2014 aan verzekeraar had verzekeraar zonder meer moeten begrijpen dat het verzoek niet zag op het reeds ingegane tijdelijk pensioen maar op het inmiddels onder dat nummer geregistreerde uitgestelde pensioendeel en zij had dus moeten vermelden dat het bij deze verzekering nu juist wel mogelijk was om tot eerdere beëindiging over te gaan, teneinde met het kapitaal een uitgesteld pensioen aan te kopen, al naar gelang de koers van het aandeel ING-Groep. Door dit na te laten, heeft verzekeraar onzorgvuldig gehandeld.”
Kifid oordeelt dat Aegon 50% van het gevorderde bedrag van € 22.000 aan de klant moet vergoeden; de commissie acht de kans dat de klant nij juiste informatieverstrekking daadwerkelijk eerder tot omzetting zou zijn overgegaan op 50%. De resterende vordering wordt afgewezen.

Reageer op dit artikel