nieuws

TAF vindt dat uitspraak KiFiD enorme nare gevolgen heeft voor verzekeringsbranche

Archief

TAF vindt dat uitspraak KiFiD enorme nare gevolgen heeft voor verzekeringsbranche

TAF toont zich uitermate ongelukkig met de uitspraak vandaag van KiFiD dat een klant zijn premie van een AOV terugbetaald krijgt. David Jongeleen (foto) van TAF meldt dat “wij van mening zijn dat er door de Geschillencommissie geen sprake was van een objectieve analyse. Ook is de definitieve uitspraak in diezelfde lijn. Het betreft hier een uitspraak met enorme gevolgen voor de gehele verzekeringsbranche.”

Aantoonbaar
Wat is er volgens TAF aan de hand? Samengevat komt de uitspraak er volgens Jongeleen op neer “dat alle polisbladen voortaan aangetekend verstuurd moeten worden naar de verzekerde, zodat aantoonbaar is dat deze is ontvangen door verzekerde.”

Is dit namelijk niet aantoonbaar dan is er geen verzekering tot stand gekomen, en kan elke verzekerde na verloop van jaren met terugwerkende kracht zijn verzekering nietig laten verklaren. Het feit dat er premie is betaald en door de verzekeraar dekking is verleend, doet dus niet ter zake, aldus Jongeleen.

Voorbij gegaan
Hij zegt: “De Geschillencommissie is in dit geval erg gemakkelijk voorbij gegaan aan de premiebetaling (en de jurisprudentie hierover) waardoor verzekeraars het risico lopen dat klanten te pas en te onpas hun polis zouden kunnen herroepen.”

Wereld op zijn kop
Dit is de wereld op zijn kop, aldus Jongeleen. “Door publicatie van deze uitspraak kunnen er enorme risico’s ontstaan voor alle verzekeraars wanneer grote groepen verzekerden stellen nooit een verzekering afgesloten te hebben en de betaalde premies terugeisen.”

Verbond van Verzekeraars
Jongeleen heeft contact opgenomen met het Verbond van Verzekeraars. “In mijn ogen een organisatie waar ik moet aankloppen om de belangen van Verzekeraars te behartigen maar daar zij noch zeggenschap hebben over het Kifid noch over de Geschillencommissie, lijkt dit niet de juiste plek te zijn om dit probleem te bespreken. Zij komen echter nog met een reactie.”
Jongeleen is van mening dat deze kwestie moet worden opgelost door een gewijzigde uitspraak van de commissie of een uitgebreid gemotiveerde aanpassing van de werkwijze bij verzekeraars. Maar dat zal geen sinecure zijn, aldus Jongeleen.

“Lijdzaam toekijken hoe kwaadwilligen nu gaan acteren is in ieder geval niet de juiste actie.”

SAMENVATTING CASUS EN VERSLAG ZITTING, VOLGENS TAF:

“Het ging over een verzekerde die in september 2010 een verzekering heeft afgesloten per 1 april 2011. Wij (TAF) hebben op 17 sept. 2010 een acceptatieverklaring naar verzekerde gestuurd en op 23 sep. 2010 het polisblad aan TP. Vanaf 1 april 2011 tot 1 juli 2012 (dus 15 maanden) hebben wij premies geïncasseerd (€ 291,58 per maand).

Ondertekend
In juli 2012 laat verzekerde plots weten dat zijn boekhouder erachter is gekomen dat hij al die tijd premies voor een aov betaalt. Verzekerde ging ervan uit dat het premies voor zijn ziektekostenverzekering waren. Hij had namelijk in november 2010 een mail gestuurd naar zijn toenmalige TP (EBP) waarbij hij had aangegeven geen zaken meer met hun te willen doen. Verzekerde stelt zich primair op het standpunt dat er geen verzekering tot stand is gekomen (omdat hij niet heeft getekend voor automatische incasso) en secundair dat hij zijn verzekering in november 2010 heeft opgezegd.

Wij stellen dat er wel degelijk een verzekering tot stand is gekomen:

– verzekerde heeft aanvraagformulier ondertekend en daarmee verklaart hij zich tevens akkoord met automatische incasso van de verschuldigde premie
– het AV is rechtstreeks naar verzekerde verstuurd en dat is voldoende voor totstandkoming van de verzekering (toesturen van polisblad is slechts een bewijs van verz.ovk).

Bovendien is er pas in juli 2012 voor het eerst opgezegd. De brief van nov. 2010 is allereerst gericht aan de TP en is bovendien geen opzegging; er staat alleen dat verzekerde geen zaken meer met TP wil doen, niet dat hij alle via TP lopende polissen wilde beëindigen. Mogelijk wilde hij lopende polissen bij een andere TP onderbrengen.

Pleidooi
Tijdens de zitting had de nieuwe TP van verzekerde een heel pleidooi. Het kwam erop neer dat TAF de Wft en de wet heeft overtreden en er  sprake zou zijn van bedrog.

Hij heeft deze zaak aangekaart bij de AFM en hoopt dat TAF de hoogst mogelijke straf krijgt om duidelijk te maken dat we er een onbeschaafde werkwijze op na houden, en dat we niet thuishoren in de verzekeringsbranche.

Aantijgingen
TAF heeft tijdens de zitting aangegeven dat dit nogal heftige aantijgingen zijn. Bovendien hebben wij nogmaals ons standpunt weergegeven en zijn ingegaan op de belangrijkste punten uit het pleidooi van verzekerde.

Zo heeft verzekerde zich op het standpunt gesteld dat hij een brief aan TP heeft gestuurd (in nov. 2010) en daarna niets meer heeft gehoord van TAF. Wij hebben daarop aangegeven dat dit juist was.
Immers, verzekerde heeft in september een verzekering aangevraagd waarop wij in september een acceptatieverklaring hebben afgegeven. Daarna was er voor ons geen actie meer weggelegd totdat we in april 2011 de premie moesten gaan incasseren.

Bevestiging
De brief van november 2010 hebben wij nooit gehad, zodat we daarop ook niet konden reageren. Verzekerde mocht er niet vanuit gaan dat daarmee de verzekering was opgezegd, omdat hij geen bevestiging van ons heeft gehad.

Verzekerde heeft zich ook op het standpunt gesteld dat hij 30 dagen na ontvangst van het polisblad zijn verzekering mocht herroepen, dus in juli 2012 nadat wij hem op zijn verzoek een kopie van zijn polis hebben toegestuurd.”

Reageer op dit artikel