Friese hypotheekadviseur moet 20 mille dokken na blunder met rente-omzetting

Friese hypotheekadviseur moet 20 mille dokken na blunder met rente-omzetting

Een onzorgvuldige hypotheekadviseur uit Heerenveen moet een behoorlijk bedrag ophoesten. Hij verzuimde de formulieren voor het omzetten van de variabele naar een vaste hypotheekrente tijdig in te leveren bij de geldverstrekker. Dat kost hem 20 mille.

Het ‘foutje’ van de adviseur betekent voor de klant dat zij niet te maken heeft met de gewenste hypotheekrente van 1,59 procent, maar met zo ongeveer het drievoudige als ze die zou willen vastzetten. De vrouw heeft daarover geklaagd bij de adviseur, die daarop niet heeft gereageerd. Daarna stapte ze naar de geschillencommissie van Kifid die enkele maanden geleden in een tussenuitspraak al oordeelde dat de adviseur de zorgplicht heeft geschonden. De uiteindelijke schade moest nog worden vastgesteld; die is nu bepaald op 20.000 euro.

Adviseur laat steken vallen

De adviseur heeft in de afgelopen jaren behoorlijk wat steken laten vallen bij zijn klant, die een aflossingsvrije hypotheek heeft van 176.500 euro. In 2020 was de dalende hypotheekrente voor haar reden om zich te wenden tot de adviseur met het doel de variabele rente om te zetten naar een vaste rente. Ze kreeg een renteaanbod van 1,84 procent voor een rentevaste periode van 20 jaar. Ze gaf de adviseur opdracht dit in orde te maken. De rente is echter niet omgezet naar een vaste rente, omdat de kredietverstrekker geen ondertekend renteaanbod heeft ontvangen.

Rente werd niet omgezet

Begin vorig jaar wilde de vrouw echt de rente vastzetten en heeft de kredietverstrekker op haar verzoek opnieuw een renteaanbod uitgebracht: 1,59 procent voor 15 jaar vast. Ook hiervoor schakelde ze de adviseur in om te bemiddelen. Maar er ging veel mis. Zo stuurde de adviseur het door de vrouw tijdig ondertekende formulier met het renteaanbod te laat terug aan de geldverstrekker. Hij kreeg daarna te horen dat het renteherzieningsformulier niet verwerkt kon worden, omdat het handtekeningenformulier ontbrak. Pas in augustus ontving de kredietverstrekker het formulier met de handtekeningen en constateerde de vrouw dat het renteaanbod van 1,59 procent niet meer van toepassing was. Wel kon ze de rente vastzetten op 4,44 procent, waarvoor ze bedankte.

Adviseur vindt dat hij niet alleen schuldig is

Vaststaat dat de adviseur de zorgplicht heeft geschonden. Hij probeerde tijdens de zitting van de geschillencommissie van Kifid, waarin de hoogte van de schade moest worden vastgesteld, nog duidelijk te maken dat de schuld niet alleen bij hem zou hebben gelegen. Hij meende dat de vrouw best rechtstreeks contact had kunnen opnemen met de geldverstrekker om het probleem met het renteaanbod op te lossen. Hij is het in elk geval oneens met de tussenuitspraak van de commissie dat het alleen zijn fout is. De commissie legde opmerkingen daarover naast zich neer. “Dit oordeel staat vast. De commissie komt daar in deze einduitspraak niet op terug.”

'Berekening schade klopt niet'

Ook is de man het oneens met de berekening van de schade, die overigens sowieso niet exact is vast te stellen, omdat er veel onzekere factoren meespelen. “Wel is voldoende aannemelijk geworden dat de consument schade heeft geleden. De commissie maakt gebruik van de haar op grond van het Burgerlijk Wetboek toekomende bevoegdheid om de omvang van de schade te schatten als de schade niet nauwkeurig is vast te stellen.”

Annet van den Berg

Annet van den Berg

(Eind)redacteur AM