Slim beheer van volmachten door een automatisering van datakwaliteit

Slim beheer van volmachten door een automatisering van datakwaliteit
Jack van der Velde en Leon Landman.

In de voortdurend veranderende verzekeringswereld is één ding duidelijk: snel kunnen inspelen op marktveranderingen is van levensbelang. Terwijl de verzekeringsmarkt al geruime tijd consolideert, zien we voortdurende verschuivingen van portefeuilles die worden overgenomen en worden geïntegreerd. Nieuwe verzekeringsproducten worden geïntroduceerd, terwijl andere worden uitgefaseerd. Dit zet IT-organisaties onder constante druk om te presteren, terwijl klanten optimaal bediend moeten blijven.

In dit uitdagende landschap heeft Paston Solutions altijd de drive gehad om de Nederlandse verzekeringsmarkt te voorzien van innovatieve softwareoplossingen. “Onze reis begon in 2011, gedreven door een dringende behoefte om data en automatisering naadloos te verenigen", vertelt sales director Leon Landman. "In de loop der tijd hebben we ons voortdurend aangepast om te voorzien in de cruciale behoeften van de branche."

Dit omvatte het toegankelijk maken van portefeuillerationalisatie en geïnformeerd verlengen, in reactie op de groeiende vraag naar efficiënte verzekeringsoperaties waarbij data optimaal worden gebruikt.

Van non-selling naar selling producten

De 'Circle of Life' weerspiegelt de dynamiek van de verzekeringswereld. Hier blijft niets hetzelfde. Nieuwe verzekeringsproducten worden voortdurend geïntroduceerd, terwijl bestaande producten zich moeten aanpassen aan de veranderende behoeften van de markt of als gevolg van tegenvallende financiële resultaten.

De overgang van non-selling naar selling product begint met een paar kritische vragen: “Is de portefeuille klaar om omgezet te worden?” en “Hebben we alle benodigde gegevens om het nieuwe product met vertrouwen te lanceren?” Paston biedt inzicht in deze vraag en levert gedetailleerde informatie over mogelijke uitdagingen, waarbij tevens de oplossing wordt geboden. Zo haalt het systeem gegevens op uit externe bronnen zoals VPI, Infofolio en Audascan 360 om de ontbrekende informatie aan te vullen, wat een vlotte overgang naar nieuwe producten mogelijk maakt.

Automatisering van datakwaliteit

In de volmachtmarkt staat goede datakwaliteit al langere tijd centraal. De noodzaak ervan werd in 2013 onderstreept door De Nederlandsche Bank (DNB), die aandacht vroeg voor de optimalisatie van processen binnen de volmachtketen. Eind 2017 benadrukte DNB dit belang opnieuw, door volmachtgevende verzekeraars te waarschuwen om datakwaliteit te verbeteren binnen de volmachtketen. Haar aansporing leidde tot aanzienlijke vooruitgang in de volmachtmarkt, aangedreven door Sivi en geleid door het NVGA-protocol.

Sivi's visie voor het All Finance Datamodel (AFD) is gericht op het efficiënt en effectief delen van gegevens en het biedt een goed werkbare modellering voor gegevens en berichten. Als gevolg daarvan functioneert Paston op basis van het AFD, het referentiekader voor digitale gegevensuitwisseling in de Nederlandse verzekeringsindustrie.

Met deze geavanceerde technologie spelen we een belangrijke rol in het waarborgen van datakwaliteit in de verzekeringssector.”
— Leon Landman

Daarnaast biedt Paston een oplossing die gevolmachtigden in staat stelt om gegevens automatisch te controleren en te verifiëren. Hierdoor kunnen gebruikers vertrouwen op de nauwkeurigheid en volledigheid van de gegevens, waardoor fouten en onbedoelde menselijke variaties worden verminderd. “Met deze geavanceerde technologie spelen we een belangrijke rol in het waarborgen van datakwaliteit in de verzekeringssector en draagt het bij aan een betere algehele efficiëntie.” zegt Leon Landman.

Efficiënt volmacht beheer

“In een tijd waarin marges onder druk staan, wil je kosten besparen. Dit begint met het maken van verstandige keuzes bij het beheren van je volmachten,” zegt CEO Jack van der Velde. "Wij bieden de tools om volmachten op efficiënte wijze te beheren, waardoor je altijd in staat bent om jouw klanten het meest geschikte product aan te bieden, terwijl je tegelijkertijd de winstgevendheid kunt verbeteren."

Hoe je dat bereikt? Niet alleen met het aanbieden van de juiste producten, maar ook met het verbeteren van de winstgevendheid door middel van het slim inregelen van business rules. Behalve efficiency draait het ook om het bieden van een naadloze, digitale overstapervaring voor klanten. Zo maakte Aon gebruik van Paston Solutions voor een jaarlijkse optimalisatie van haar portefeuille. Hierdoor heeft ze direct inzicht in welk product het beste bij haar klanten past en kan ze individueel advies op maat bieden.

In een wereld waarin de verzekeringsmarkt voortdurend evolueert, zijn snelheid en nauwkeurigheid cruciaal. De afgelopen twaalf jaar heeft Paston meegewandeld in het ritme van wat DNB verlangt in het borgen van goed databeleid, met tools die de datakwaliteit automatiseren, efficiënt portefeuillebeheer mogelijk maken en winstgevendheid optimaliseren.

Dit artikel is gesponsord door Paston.