Veilig carnaval vieren: de praalwagenverzekering

Veilig carnaval vieren: de praalwagenverzekering

Aláááf! Op 11 november trapt Nederland af voor een van de meest uitbundige en vrolijke seizoenen van het jaar: carnaval! Terwijl de kroning van Prins Carnaval plaatsvindt, worden de plannen gesmeed voor fantastische carnavalsoptochten met verschillende praalwagens. Bij dit feest hoort echter ook verantwoordelijkheid, met speciale aandacht voor de praalwagens.

De praalwagenverzekering is van cruciaal belang, alsook de veiligheidseisen die ervoor zorgen dat iedereen kan genieten van de carnavalsoptochten. De eisen die de Vereende hanteert, betreffen het aantal passagiers op de wagen, de omheining ter bescherming van het publiek, het bezit van een APK of verklaring van technische deugdelijkheid voor het trekkende voertuig en de ontheffing van de lokale overheid om de weg op te mogen.

Ook is het voor de verzekeraar van belang dat de bestuurder een geldig rijbewijs heeft en zich houdt aan de maximum snelheid met het gekozen voertuig dat de praalwagen trekt. De Vereende trekt tevens een duidelijke lijn als het gaat om het op- en afstappen tijdens de carnavalsoptocht én de momenten daarbuiten.

Maximum aantal passagiers

Bij de aanvraag van een praalwagenverzekering bij de Vereende moet worden gekozen hoeveel passagiers zich op de praalwagen bevinden. Er kan worden gekozen voor 0 t/m 8 passagiers of voor 9 t/m 20 passagiers. Het is niet toegestaan om meer dan 20 passagiers te vervoeren op een praalwagen. Door een maximum te hanteren, willen wij gevaarlijke situaties voorkomen zoals een overbeladen of onbestuurbare praalwagen.

Omheining

Om de passagiers op de praalwagen te beschermen en om te voorkomen dat ze tijdens de rit vallen en mogelijk letsel oplopen, is een omheining van 1,20 meter hoog vereist. De omheining moet op een deugdelijke wijze zijn bevestigd aan het motorrijtuig en mag niet breken of doorbuigen wanneer de passagiers er tegenaan leunen. Op een hoogte van 60 centimeter moet ook een dwarsbalkconstructie zijn gemonteerd die voorkomt dat personen onder de omheining door kunnen klimmen of vallen.

APK of verklaring van technische deugdelijkheid

Om veilig deel te kunnen nemen aan de optochten moet het trekkende motorrijtuig voldoen aan technische normen en onderhoudsvereisten. Voor veel van de trekkende motorrijtuigen zal een APK-verplichting gelden, maar wanneer het trekkende motorrijtuig ongekentekend is of geen APK-verplichting heeft, is een verklaring van technische deugdelijkheid vereist. De verklaring van technische deugdelijkheid moet zijn opgesteld door een APK-erkend bedrijf en mag niet ouder zijn dan 3 maanden. Vanaf 2025 geldt er ook een APK-verplichting voor tractoren. Tot die tijd is voor tractoren geen APK of verklaring van technische deugdelijkheid vereist.

Algemeen geldt dat motorrijtuigen die gebruikmaken van de openbare weg geregistreerd moeten zijn en voorzien van een kenteken. Als de eigenaar of bestuurder meent dat zijn of haar motorrijtuig zonder registratie of kenteken de weg op mag, is het altijd raadzaam om op voorhand de dubbelcheck te doen bij de Rijksdienst Wegverkeer (RDW).

Ontheffing van de lokale overheid

De organisatie moet in het bezit zijn van een ontheffing conform artikel 61b van het RVV. In dit artikel staat: "Het is niet toegestaan personen te vervoeren op een aanhangwagen die gekoppeld is aan een motorrijtuig." Zonder die ontheffing of vergunning is het dus niet toegestaan om personen te vervoeren op een praalwagen. Daarnaast kan het zo zijn dat de lokale overheid nog aanvullende eisen en voorwaarden hanteert voor het gebruik van de praalwagen.

Maximumsnelheid

Er mag tijdens de optocht niet harder worden gereden dan 20 kilometer per uur. Dit is geen willekeurige beperking maar bedoeld om ongelukken te voorkomen, vooral in de drukte van een carnavalsoptocht. Een beperkte snelheid biedt de bestuurder voldoende tijd om te reageren op onverwachte situaties en draagt bij aan de algehele veiligheid.

De bestuurder

De bestuurder van het trekkende motorrijtuig is minimaal 18 jaar oud en in het bezit van het, voor dat trekkende motorrijtuig, benodigde rijbewijs. Omdat de bestuurder de verantwoordelijkheid voor de passagiers met zich meedraagt, is het van belang dat de bestuurder over voldoende ervaring beschikt om het motorrijtuig te kunnen besturen.

Passagiers buiten de optocht

Buiten de carnavalsoptocht mogen er geen passagiers aanwezig zijn op de praalwagen, bijvoorbeeld gedurende de rit van de stalling van de praalwagen naar het startpunt van de optocht. Buiten de carnavalsoptochten zal de praalwagen namelijk deelnemen aan het gewone verkeer en moet zich daarbij houden aan de normale verkeersregels. Het vervoer van passagiers kan in dat geval gevaarlijke situaties opleveren en is niet toegestaan.

Op- of afstappen

Het is niet toegestaan om tijdens de optocht passagiers op- of af te laten stappen, dit voorkomt chaotische en potentieel gevaarlijke situaties en de kans op ernstig letsel.

Consequenties

Het niet voldoen aan de veiligheidseisen kan ernstige gevolgen hebben. De Vereende geeft aan dat ze in de meeste gevallen dan geen dekking verleent, wat betekent dat de bestuurder en/of organisatoren zelf verantwoordelijk zijn voor alle kosten in geval van schade, letsel of andere incidenten. Dit is vanuit het oogpunt dat de schadelast beheersbaar blijft en iedereen kan genieten van een veilig en feestelijk carnaval. Het honoreren van de veiligheidseisen van de praalwagenverzekering draagt bij aan een veilige sfeer.

Dit is een partnerbericht van de Vereende. Bekijk het partnerdossier.