Duurzaam vervoer: de mobiliteit van de toekomst

Duurzaam vervoer: de mobiliteit van de toekomst

Elektrisch of op waterstof rijden, auto's en scooters delen en minder kilometers maken. Dit draagt bij aan een lagere CO2-uitstoot. In het Klimaatakkoord staat dat Nederland in 2030 maar liefst 49% minder CO2 moet uitstoten. Niet alleen de overheid, maar ook bedrijven en consumenten zijn hier verantwoordelijk voor. Yvo Jurgens, manager intermediaire distributie bij a.s.r. (foto), vertelt hoe a.s.r. de mobiliteit van de toekomst ondersteunt om klimaatverandering tegen te gaan.

Een emissievrije verzekeringsportefeuille 

a.s.r. is aangesloten bij de Net-Zero Insurance Alliance (NZIA), een initiatief van de Verenigde Naties en de internationale verzekeringssector, waarin verzekeraars samenwerken om de voetafdruk van de eigen verzekeringsportefeuilles te verminderen. a.s.r. heeft de belofte gedaan om de voetprint van haar verzekeringsverplichtingen terug te brengen naar netto nul in 2050. Yvo: “Het streven is een emissievrije schadeverzekeringsportefeuille. Om dit te bereiken meten we de huidige uitstoot van onze portefeuille en bepalen we welke maatregelen we moeten treffen om die uitstoot te verminderen.”  

Het eerste officiële meetmoment 

Omdat 2050 nog heel ver weg klinkt, is in 2030 het eerste officiële meetmoment. Hiervoor heeft a.s.r. als doelstelling afgegeven een emissiereductie van 26% te gaan bereiken. Ook heeft a.s.r. uitgesproken om klanten te betrekken bij hun missie, bijvoorbeeld door ze te voorzien van informatie om over te stappen op hernieuwbare vormen van vervoer. Yvo: “Via brainstormsessies richten we ons op de mobiliteit van de toekomst. We kijken naar wat de markt doet zodat we kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen, zoals milieuzones in steden en de bevoorrading van winkels. Daarom houden we ook rekening met opkomende vervoersmiddelen en duurzame brandstoffen. Vanuit deze sessies zijn verschillende initiatieven opgezet en worden producten ontwikkeld om klaar te zijn voor de toekomst.”  

Wij stimuleren een klantbehoefte om vaker de auto te laten staan en de fiets of het openbaar vervoer te pakken”

Huidige en toekomstige verzekeringsoplossingen 

“We zijn een van de weinige verzekeraars die het interessant maakt om elektrische auto’s bij ons te verzekeren, we zijn de eerste die de aansprakelijkheid van deelscooters verzekert en we verzekeren  vrachtwagens die op waterstof rijden. Deze acties laten zien dat we onze portefeuille vergroenen en de energietransitie verzekerbaar maken. Hierdoor wordt de overstap naar duurzamer vervoer zowel voor klanten als bedrijven aantrekkelijker”, aldus Yvo. In de toekomst wil a.s.r., naast het verzekeren van elektrische voertuigen zoals auto’s en scooters, ook een generieke verzekeringsoplossing bieden voor light electric vehicles (LEV). En deelinitiatieven aanmoedigen door verzekeringen te bieden voor het uitlenen of delen van voertuigen.  

Pay as you drive 

“Als verzekeraar spelen we ook in op de klantbehoefte door aan te sluiten op het regeerakkoord. Hierbij is het de bedoeling dat je als autobezitter vanaf 2030 per gereden kilometer gaat betalen. Als verzekeraar kunnen we daarop inspelen door alleen te verzekeren wat je rijdt. Dit wordt ‘pay as you drive’ genoemd. Dit maakt het aantrekkelijker om de auto vaker te laten staan en bijvoorbeeld de fiets of het openbaar vervoer te pakken voor een deel van de ritten.” 

We zijn een van de weinige verzekeraars die elektrisch rijden aanmoedigt”

Duurzaam herstel van schades 

a.s.r. heeft ook veel aandacht voor duurzaam herstel van schade van klanten. Onderzoeksbureau CE Delft heeft de klimaatimpact van repareren versus vervangen onderzocht. We herstellen liever dan vervangen. Het repareren of schoonmaken van een product is namelijk veel minder schadelijk voor het milieu, dan iets volledig nieuw aanschaffen. De herstellers waarmee a.s.r. samenwerkt zijn bovendien aangesloten op het duurzaam herstelnetwerk en hebben het GroenGedaan!-keurmerk. Dit betekent dat zij bij de herstelwerkzaamheden zo min mogelijk uitstoten en zo bijdragen aan een betere wereld. Zij maken gebruik van innovatieve technieken om schade op een slimme en duurzame manier te herstellen, zoals het lakken van voertuigen met milieuvriendelijke lak en daarna de gelakte voertuigen drogen op kamertemperatuur. De auto hoeft na het spuiten niet meer de oven in om te drogen en dat voorkomt CO2-uitstoot. Dit zijn mooie ontwikkelingen die passen bij a.s.r. 

De hele keten draagt bij  

“Om klanten te ondersteunen bij het maken van duurzamere keuzes, bieden wij producten aan tegen scherpe premies en maken we duurzaam transport verzekerbaar”, zegt Yvo. “Deze acties maken elektrisch rijden aantrekkelijker en moedigen mensen aan om vaker de auto te laten staan. De invloed van de overheid speelt een grote rol en het helpt ook dat we zijn aangesloten bij de NZIA. Zo verplichten wij onszelf en onze omgeving om de afgesproken doelstellingen te behalen en een emissievrije verzekeringsportefeuille te realiseren.”  

Dit artikel is gesponsord door a.s.r.