De Hypotheker: daling langlopende hypotheekrentes in vooruitzicht

De Hypotheker: daling langlopende hypotheekrentes in vooruitzicht

De Hypotheker verwacht dat de hypotheekrente tegen het einde van dit jaar gaat dalen. De gemiddelde hypotheekrente is in de eerste vijf maanden van 2023 gestabiliseerd. Tegelijkertijd zijn de verschillen tussen de 10- en 30-jaarsrente historisch klein, blijkt uit cijfers van de hypotheekketen.

“Dit betekent dat het voor huizenkopers gunstiger kan zijn te kiezen voor een iets hogere rente op lange termijn, zodat zij langer verzekerd zijn van stabiele maandlasten”, zo meldt De Hypotheker. Niet alle rentes zijn echter stabiel laat de keten weten. De gemiddelde variabele rente met Nationale Hypotheek Garantie is sinds begin 2023 met ruim een procentpunt gestegen en staat daarmee hoger dan de 30-jaars rente met NHG.

'Historisch kleine verschillen'

Het verschil tussen de 10- en 30-jaarsrente met NHG is 0,36 procentpunt en daarmee een stuk kleiner dan in voorgaande jaren. Ook voor de hypotheekrente op 100 procent marktwaarde geldt volgens De Hypotheker historisch kleine verschillen tussen de rentevaste periodes. Het verschil tussen de gemiddelde 20- en 30-jaars rente is slechts 0,08 procentpunt. Alleen de variabele rente met NHG (4,62 procent) laat een stijging zien in vergelijking met januari van dit jaar (3,35 procent).

Omgekeerde rentecurve

Daarnaast ziet De Hypotheker een omgekeerde rentecurve, doordat de gemiddelde 5-jaars rente hoger is dan de rente op langer lopende leningen. “Dit komt enerzijds door de verhoging van de beleidsrente door de Europese Centrale Bank en anderzijds door de verwachting op de financiële markten dat hogere rentes op lange termijn niet houdbaar zijn vanwege de verslechtering van de economie”, aldus de adviesketen.

"Onze verwachting voor de renteontwikkeling hangt samen met de inflatieverwachting. Door de renteverhogingen wordt lenen duurder; hierdoor valt de vraag waarschijnlijk terug en neemt de prijsdruk af, wat een neerwaarts effect heeft op de inflatie. Bij een laagconjunctuur kan de ECB de depositorente mogelijk weer verlagen. Hierdoor is de kans groot dat later dit jaar een daling van de langere rentes in het vooruitzicht ligt", zegt commercieel directeur van De Hypotheker, Menno Luiten.

Alexandra Meijer

Alexandra Meijer

Redacteur AM