Corona, oorlog en klimaat: het onzekere verzekeren. Het kan!

Corona, oorlog en klimaat: het onzekere verzekeren. Het kan!
De oorsprong van OOM is het verzekeren van gebouwen en zaken die extra risico lopen in conflictsituaties. Denk bijvoorbeeld aan de ambassade van Oekraïne, een vliegmaatschappij, een energieleverancier, een bank, waterbedrijven maar ook het Anne Frankhuis. (Fotograaf: Tjebbo Penning, plaats New York)

Het is 16 juli 1940, de Tweede Wereldoorlog is nog niet zo lang gaande. Vijf Haagse vrienden zien oorlogsschade aan huizen, winkels, boerderijen, en de overheid komt maar heel langzaam over de brug met geld. Als ze die brug al over kwamen. Dus de mannen komen op het idee om een 'tijdelijke' onderlinge op te richten om de schade landelijk te dekken. Startkapitaal: 500 Hollandse guldens. Hadden ze ooit kunnen bedenken dat 80 jaar later hun verzekering is blijven bestaan? En dat er een oorlog in Oekraïne woedt die een molestdekking opnieuw relevant maakt?

Wat is molest?

Er zijn twee types molest: groot en klein molest. Onder klein molest wordt onder andere verstaan: sabotage, werkstaking, rellen of opstootjes. Ook terrorisme, je kunt je het bijna niet voorstellen, valt onder de noemer van klein molest.

Groot molest bestaat uit: gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij. OOM verzekert groot molest en dat doen ze op onderlinge basis.

Tegenwoordig vinden we deze vorm van verzekeren ook wel terug in de broodfondsen. De hoogte van de schadevergoeding is afhankelijk van het beschikbare bedrag dat er in de kas zit. De verzekerden zorgen hier gezamenlijk voor door middel van de premie, in dit geval voorschotheffing genoemd. Is er bij (grote) schade niet voldoende in kas? Dan wordt een naheffing gevraagd en eventueel worden schaden naar rato afgehandeld.

De hoogte van de schadevergoeding is afhankelijk van het beschikbare bedrag dat er in de kas zit.”

De overheid handelde de oorlogsclaims van de Tweede Wereldoorlog uiteindelijk pas begin deze eeuw af. De Haagse vrienden waren als verzekeraars hun tijd vooruit, kun je zeggen want zij waren wel van de snelheid van afhandelen. Uitzonderlijke risico’s verzekeren bleek ook iets van alle tijden; de coronapandemie, klimaatverandering en nu de oorlog in Oekraïne.
Dat maakt niet alleen dat OOM Verzekeringen nog steeds bestaat, maar dat de dreiging op een oorlog die groter is dan alleen in Oekraïne weer reëel is. Dit zorgt ervoor dat mensen behoefte hebben aan een dekking tegen molest. En ten tijde van de Golfoorlog was voor het eerst weer zichtbaar dat er behoefte bestond aan een dekking tegen eventueel oorlogsgeweld. Het bedrijf zag in die tijd een enorme stijgende lijn in aanvragen voor de molestverzekering. Ook nu neemt de vraag naar deze verzekering weer toe.

Wat kun je dan verzekeren?

De oorsprong van OOM is het verzekeren van gebouwen en zaken die extra risico lopen in conflictsituaties. Denk bijvoorbeeld aan de ambassade van Oekraïne, een vliegmaatschappij, een energieleverancier, een bank, waterbedrijven maar ook het Anne Frankhuis. Voor dit soort objecten bieden zij een molestdekking aan die het pand en de inboedel verzekert, maar ook schade aan geld of waardepapieren.

Naast zaken zijn er ook personen die extra risico lopen. Denk aan een journalist van het NOS Journaal die verslag doet vanuit een land in oorlog of ander conflict. Of een oorlogsfotograaf die een oorlog een gezicht geeft. Zij kunnen gewond raken en in het ziekenhuis belanden. Juist die normaliter niet gedekte medische kosten kunnen zij dekken met een molestverzekering die vast onderdeel is van onze ziektekosten- en SOS-dekkingen. Ook als je op reis bent bijvoorbeeld in een land met een negatief reisadvies.

Is een molestdekking nog relevant?

In Nederland is OOM nog de enige aanbieder, door middel van de onderlinge maatschappij. Het molestverbod, ooit ingesteld door de overheid om het zogenoemde cumulatierisico tegen te gaan, speelt hierbij ook een rol, al zien we in de landen om ons heen dat men ook op dit gebied meer aan de markt zelf wil overlaten. Wie weet creëert dat ook kansen in Nederland.

Het opheffen van de molestdekking heeft regelmatig hoog op onze eigen agenda gestaan maar helaas woedde er altijd wel ergens een oorlog die zorgde voor een verzekeringsbehoefte. Hoe actueel de molestdekking nu is, hoeven we niet te vertellen. Voorlopig bieden ze dan ook zeker deze dekking aan. Gek genoeg hopen ze dat ze niet hoeven uit te keren… Niet omdat ze dat niet willen, maar omdat het niet nodig zou hoeven zijn. De wereld ziet er misschien niet altijd rooskleurig uit: ze verzachten als OOM het leed waar ze kunnen.

Dit artikel is gesponsord door OOM Verzekeringen.