'Een full service contract met arbodienst is een win-win'

'Een full service contract met arbodienst is een win-win'
Aran van Wordragen (business partner Inkomen VCN) en casemanager Priscilla Vissers (arbodienst Assist Verzuim) spreken met elkaar over verzuimbegeleiding van werkgevers.

In een serie van vijf broodtrommelgesprekken gaan medewerkers van VCN in gesprek met adviseurs over actuele onderwerpen. In dit broodtrommelgesprek spreken Aran van Wordragen (business partner Inkomen VCN) en casemanager Priscilla Vissers (arbodienst Assist Verzuim) met elkaar over verzuimbegeleiding van werkgevers en de rol van de casemanager daarin.

Grote bedrijven hebben vaak een HR-afdeling, in sommige gevallen zelfs een eigen arbodienst, die ervoor zorgt dat alle stappen en vereisten van de Wet verbetering Poortwachter goed doorlopen worden. Kleinere bedrijven hebben vaak die luxe niet en moeten bij ziekteverzuim van hun medewerkers ook gewoon aan alle vereisten voldoen. Daar komt veel bij kijken. Een goede verzuimverzekering en een arbodienst met een casemanager die al dat werk uit handen neemt, is dan een uitkomst.

Priscilla Vissers (31) is zo’n casemanager en werkt voor Assist Verzuim, een dochteronderneming van de Veldsink Groep. “Een paar jaar geleden heb ik de overstap gemaakt van het onderwijs naar het werk dat ik nu doe en ik haal daar veel voldoening uit.”

Aran (54) werkt sinds november 2019 bij VCN en was daarvoor werkzaam bij een landelijk werkend intermediair, waarvan de laatste acht jaar als accountmanager Collectief Inkomen.

Werkdag

Aran: “Ik kan mij zo voorstellen dat jouw dag er elke keer anders uitziet. Het werk van een casemanager lijkt mij erg boeiend inderdaad.”

Priscilla: “Klopt, ik heb in mijn werk veel contact met zowel werkgevers als werknemers. Als een werknemer uitvalt, wordt dat door het bedrijf bij ons gemeld. Als casemanager neem ik dan vervolgens contact op met de zieke werknemer. Elk verhaal is anders en daarmee ook elk gesprek. Je moet je inleven, maar af en toe ook een liefdevolle schop onder de kont geven. Je krijgt een kijkje in iemands persoonlijke leven en in sommige gevallen, als het ziekteverzuim langer duurt, bouw je ook echt een band op met mensen.”

Werkgever en werknemer meenemen in verzuimproces

Aran: “De bij ons aangesloten adviseurs hebben de mogelijkheid om hun klanten, de mkb-bedrijven tot maximaal 50 werknemers, een full service contract bij onze arbodienst, jullie of een van onze andere preferred suppliers, aan te bieden. Omdat wij vinden dat juist zo’n full service contract zoveel voordelen biedt aan bedrijven. Kan jij vertellen hoe jullie werkgever en werknemer meenemen in dat proces van ziekteverzuim en waarom full service een win-win is?”

Wet verbetering Poortwachter is ingewikkeld. Wat wij doen is dat we elke stap uitleggen en doorlopen.

Priscilla lachend: “Dat is een behoorlijke brede vraag. Wij zijn er voor de werkgever. De Wet verbetering Poortwachter is ingewikkeld. Wat wij doen is dat we elke stap uitleggen en doorlopen. Dat wij alles regelen en klaarzetten wat nodig is om aan de vereisten te voldoen. Daarnaast begeleiden we de werknemer zo goed mogelijk terug het arbeidsproces in. Als dat nodig is, kunnen wij ook een interventie adviseren, los van de adviezen van de bedrijfsarts. We merken dat werknemers geen idee hebben dat ze maximaal twee jaar in zo’n traject kunnen blijven. Wij bieden dan ook echt een luisterend oor en overleggen met zowel werknemer als werkgever. Ieders doel is om de werknemer zo snel mogelijk weer terug te krijgen in het arbeidsproces. Het voordeel van zo’n full service contract ten opzichte van een verrichtingen-contract, is dat je als werkgever volledig wordt begeleid door een casemanager bij alle te nemen stappen.”

Kosten van re-integratie

Aran: “Ik hoor vaak vragen over de kosten van zo’n re-integratieproces en wie dat allemaal betaalt. Valt alles wat jij hier nu benoemt onder zo’n full service contract en wat valt er dan niet onder?

Priscilla: “Alles wat ik net vertelde valt er onder. Het contact, ongeveer elke drie weken, met werkgever en werknemer. Daarnaast alle consulten en plannen van aanpak et cetera. Wat er niet onder valt, zijn de kosten die gemaakt worden voor een interventie. Die kosten moeten apart betaald worden door de werkgever. Vaak gaat dat uiteraard in overleg met de verzekeraar.”

Aran: “Ik neem aan dat zo’n interventie altijd tot doel heeft de snelheid van terugkeer in het arbeidsproces te bevorderen? Moet zo’n advies wat jullie geven altijd opgevolgd worden en draagt de verzekeraar dan inderdaad bij in de kosten.”

Ik hoor vaak vragen over de kosten van zo’n re-integratieproces en wie dat allemaal betaalt”

Priscilla: “Zo’n advies van mij als casemanager hoeft niet opgevolgd te worden. Als de bedrijfsarts een advies geeft tot interventie dan wel. Als de werkgever er vervolgens voor kiest dat advies niet op te volgen, dan loopt hij het risico op een loonsanctie. In beide gevallen wordt zo’n interventieadvies voorgelegd aan de verzekeraar.”

Aran: “Wij hebben het de hele tijd over de verzekeraar. In ons geval zijn wij als VCN de gevolmachtigde partij en wordt zo’n verzoek tot vergoeding van de interventie bij ons neergelegd. Hoe ervaar jij de rol van verzekeraars in dit proces?”

Sparren over noodzaak

Priscilla: “De rol van verzekeraars of jullie als volmachtpartij ervaar ik over het algemeen als positief. Het belang van de interventie moet goed over het voetlicht gebracht worden door de werkgever en daar kunnen wij bij helpen. Belangrijk is dat je met elkaar kunt sparren over de noodzaak van de interventie, ook als de bedrijfsarts het niet adviseert. Onze ervaring telt dan wel degelijk mee.”

Aran: “Wij hebben binnen VCN een eigen casemanager omdat wij in zo’n geval natuurlijk als ‘verzekeraar’ opereren. De uitdaging is dat we niet elkaars werk overnieuw gaan doen. Ik denk dat helder moet zijn wat ieders rol is in dit proces. Maar kan mij voorstellen dat het weleens tot discussie kan leiden.”

Priscilla: Het is inderdaad vooral belangrijk om te weten wat je aan elkaar hebt en waar je elkaar kunt aanvullen. Uiteindelijk dienen we allemaal één belang en dat is de werknemer zo snel mogelijk terug kan in het arbeidsproces en dat we daarmee de verzuimkosten zo laag mogelijk houden.”

Meedenken over preventie

Priscilla: “Wij zijn een belangrijke gesprekspartner als het over re-integratie naar werk gaat, maar net zo belangrijk is het voorkomen van verzuim. Preventie is heel belangrijk en ook daar dragen wij graag aan bij als Assist Verzuim. Wij denken in elke fase mee en ook dat valt onder het full service contract.”

Aran: “Preventie is inderdaad ook heel belangrijk. Een werkgever kijkt natuurlijk altijd naar de kosten. Preventie voorkomt uitval. Is er dan toch uitval dan loop je met een full service contract niet tegen onvoorziene kosten aan.”

Een werkgever kijkt natuurlijk altijd naar de kosten. Preventie voorkomt uitval.

Verzuim en preventie van verzuim is heel belangrijk. Wil jij meepraten over dit onderwerp of wil je weten wat de inzet van een arbodienst voor jouw klanten kan betekenen? Neem dan contact op met onze business partner.

Dit artikel is gesponsord door VCN.

Meer broodtrommelgesprekken op een rij: