Is een e-bike verzekerd op de AVB? En meer veelgestelde vragen...

Is een e-bike verzekerd op de AVB? En meer veelgestelde vragen...
Hoe zit het precies met het verzekeren van de e-bike?

De markt voor e-bikes blijft maar groeien. Je kunt geen reclameblok op tv zien of een tijdschrift openslaan of ergens wordt wel aandacht aan e-bikes besteed. Het stoffige imago uit de beginjaren heeft de e-bike dan ook al ruimschoots achter zich gelaten. Met het groeiende aantal e-bikes op de weg krijgt De Vereende regelmatig vragen over de verzekering.

E-bike en speed-pedelec

Iedereen heeft het tegenwoordig over e-bikes, maar zijn alle voertuigen met trapondersteuning nu ook een e-bike?

Nee, het zijn wel allemaal ‘elektrische fietsen’ maar er is nog wel onderscheid in e-bike en speed-pedelec. Hierbij een kort overzicht:

E-bike Speed-pedelec
Trapondersteuning Ja Ja
Snelheid trapondersteuning tot 25 km/uur tot 45 km/uur
Minimum leeftijd bestuurder NVT 16 jaar
Rijbewijs Geen AM (brommer)
Kenteken Geen Geel
Regels Fiets Bromfiets
Helm Nee Ja
WAM-verzekeringsplicht Nee Ja

AVP en e-bike

Ik weet dat als ik als particulier schade met mijn e-bike veroorzaak, dit onder mijn Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren (AVP) is verzekerd. Geldt dat dan ook voor schade met of door een speed-pedelec?

Voor de AVP geldt dat schade veroorzaakt met of door een motorvoertuig is uitgesloten. In beginsel zou schade met of door een e-bike dan ook uitgesloten zijn. Echter, in de voorwaarden van de AVP wordt de e-bike specifiek benoemd en ingesloten in de dekking. Let op; dat geldt dus niet voor de speed-pedelec. Dit is geen e-bike en kent een eigen verzekeringsplicht op grond van de WAM.

AVB en e-bike

De Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) kent vaak een uitsluiting voor schade die met of door motorrijtuigen is veroorzaakt. Geldt deze uitsluiting ook bij de Vereende en vallen e-bikes daar dan ook onder?

Ja, deze uitsluiting kent de Vereende ook. Wij hanteren voor motorrijtuigen de definitie uit artikel 1 van de WAM. Hieronder vallen ook de e-bikes. E-bikes zijn op de AVB ook niet specifiek meeverzekerd zoals bij de AVP wel gebeurt. De Vereende biedt wel een verzekering voor het verzekeren van de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met of door een zakelijk gebruikte e-bike. Deze verzekering is gebaseerd op de dekking vanuit de WAM.

WEGAM en e-bike

Ik heb een AVB-verzekering en maak gebruik van e-bikes bij het verrichten van mijn werkzaamheden. Ter bescherming van mijn medewerkers heb ik aanvullend een WEGAM-dekking afgesloten. Biedt deze WEGAM dan ook dekking voor schade die mijn werknemers tijdens werkzaamheden met de e-bike, bij derden veroorzaken?

Nee, de WEGAM geldt alleen voor werknemers die bij de uitvoering van hun werk een motorvoertuig besturen of hiervan in- of opzittende zijn. U bent dan als werkgever gedekt tegen schade die uw medewerkers tijdens werktijd oplopen. Schade die zij veroorzaken is dus niet gedekt.
Ook dan zou een verzekering voor het verzekeren van de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met of door een zakelijk gebruikte e-bike uitkomst bieden.

Dus samengevat: schade door of met een e-bike is wel op de AVP verzekerd, maar niet op de AVB. Er is bij de Vereende wel een losse verzekering voor zakelijk gebruikte e-bikes af te sluiten.