Zo maken financieel adviseurs in vier stappen kapitaal vrij voor het mkb

Hoe kan een ondernemer in zijn of haar liquiditeitsbehoefte voorzien om groei te realiseren en waar kan men daarvoor terecht?

Werkt u in of met het mkb dan hoort u het waarschijnlijk regelmatig voorbij komen: mkb-ondernemers met een tekort aan liquide middelen om te kunnen groeien. Traditioneel kloppen veel ondernemers zelf, of natuurlijk met hun financieel adviseur, voor extra liquiditeiten aan bij de banken. In de praktijk wordt vaak de voorgestelde financieringsvraag niet volledig ingevuld.

Meer dan de helft van de bedrijven in het mkb investeert om groei mogelijk te maken. Externe financiering is het meest van belang bij uitbouw en uitbreiding van het bedrijf. Van de verschillende vormen van niet-bancaire kredietverlening aan het mkb maakt leasing een forse groei door: het is goed voor een kwart van de alternatieve financieringsvormen. Dat exponentiële groeitempo zorgt voor kansen, die als financieel adviseur kunnen worden benut voor het mkb.

Meer dan de helft van de bedrijven in het mkb investeert om groei mogelijk te maken”

Leasemaatschappij Beequip biedt ondernemers de mogelijkheid om hun materieel te verkopen om zo kapitaal vrij te maken en terug te leasen. Kent u de power van deze financieringsvorm: sale & lease back?

Wat is sale & lease back?

Sale & lease back is een leasevorm waarmee geld wordt vrijgemaakt wat de ondernemer eigenlijk al heeft, maar wat ‘vast’ zit in de machines van het bedrijf. Met sale & lease back wordt dit geld vrijgemaakt door de vloot te verkopen aan de leasemaatschappij en terug te leasen. Zo blijven de machines dienstbaar in de onderneming. De verkoopopbrengst betaalt de ondernemer aan de leasemaatschappij terug met een vast bedrag per maand voor een vooraf afgesproken periode.

Deze oplossing vereist wel dat de leasemaatschappij alles moeten weten van het materieel, van hoe snel iets slijt tot hoe groot de vraag in de markt is naar gebruikt equipment. Immers, zonder deze informatie kan nooit de verkoopsom worden vastgesteld. Beequip werkt met specialisten die uit de industrie komen. Die kennis is cruciaal, want zo wordt het materieel, van kraan tot graafmachine en van vuilniswagen tot rooimachine, op dagwaarde gewaardeerd. Deze formule is binnen het financieringslandschap uniek.

Wanneer komt een ondernemer in aanmerking voor sale & lease back?

Lang geld kan bijvoorbeeld nodig zijn voor liquiditeiten bij:

  • de financiering van overnames
  • het doen van dividenduitkeringen
  • eigen vermogen in te brengen bij aankoop van vastgoed
  • aflossing van bancaire kredietlijnen om zodoende meer flexibiliteit te krijgen
  • grote aanbetaling bij aanschaf van materieel of ICT-systemen
  • structureel grotere behoefte aan werkkapitaal vanwege groei

In deze gevallen kan aan sale & lease back worden gedacht als oplossing. Is de dagwaarde van de vloot van een mkb-ondernemer aanzienlijk hoger dan de onderliggende restant financiering of is de vloot helemaal financieringsvrij? Dan kan de vloot of het financieringsvrije deel worden toegerekend aan een sale & lease back.

Hoe werkt een sale & lease back aanvraag?

Juist nu vragen ondernemers om snelle en daadkrachtige financiering. Zo maken financieel adviseurs in vier stappen kapitaal vrij voor het mkb:

STAP 1 – Stel de financieringsbehoefte van de ondernemer vast
STAP 2 – Oriëntatie in leasevormen
STAP 3 – De aanvraag voor de sale & lease back uitwerken
STAP 4 – Het leasecontract en de afhandeling

In de whitepaper ‘In 4 stappen kapitaal vrijmaken voor het mkb’ wordt uitgebreid uitgelegd hoe u als financieel adviseur, het mkb verder kan helpen groeien met behulp van sale & lease back. Bekijk hier de whitepaper.

Dit artikel is gesponsord door Beequip.