AMweb
AMweb
Grafkosten stijgen flink in 2020

Grafkosten stijgen flink in 2020

Gemiddeld betalen we in Nederland 2.949 euro voor een eenpersoonsgraf op een begraafplaats en gemiddeld 684 euro voor een crematie zonder dienst. Dit blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van Monuta naar de graf- en crematiekosten onder 1.694 begraafplaatsen en 106 crematoria.

Grafkosten stijgen flink in 2020

Wat kost een graf? Zorg dat je als adviseur dergelijke kosten goed in beeld hebt voor een passend advies. Want de kosten voor grafrechten stijgen jaarlijks om kostendekkend te kunnen blijven. Uit een steekproef waarbij 2019 met 2020 is vergeleken, blijken er flinke prijsstijgingen te zijn van gemeentelijke begraafplaatsen. Een graf op de gemeentelijke begraafplaats in Borne is bijvoorbeeld in 2020 gestegen met 20 procent, van 1.661 euro naar 1.989 euro.

De duurste gemeentelijke begraafplaats van Nederland is Esserveld in Groningen. Daar steeg de prijs met 11 procent van 7.308 euro naar 8.072 euro (11 procent). Gemeenten bepalen ook de duur van de grafrechten, kosten voor het grafonderhoud en de jaarlijkse indexering van de prijzen.

Groningen wederom hoogste gemeentelijke grafkosten

De duurste en goedkoopste gemeentelijke begraafplaats bevindt zich, net als vorig jaar, in Groningen en Losser. Op begraafplaats Esserveld, in Groningen, kost een eenpersoonsgraf met een looptijd van dertig jaar 8.072 euro (7.308 euro in 2019). Alleen met toestemming van de gemeente is een nieuw graf mogelijk op deze begraafplaats.

Zorg dat je als adviseur de kosten goed in beeld hebt voor een passend advies

In de Overijsselse plaats Losser kost een eenpersoonsgraf met een looptijd van twintig jaar 748 euro (733 euro in 2019). Gemiddeld kost een gemeentelijk graf 3.202 euro (2019: 3.094 euro). Het gemiddelde van alle begraafplaatsen uit het onderzoek is 2.949 euro (2019: 2.855 euro).

Particuliere begraafplaatsen zijn vaak goedkoper dan gemeentelijke begraafplaatsen. Dat blijkt uit de allergoedkoopste particuliere begraafplaats in Veendam die 400 euro vraagt voor een eenpersoonsgraf met een looptijd van 20 jaar.

Het duurst is de bijzondere begraafplaats Kerkhof Oud-Ginneken in Breda waar ze 10.425 euro vragen voor een eenpersoonsgraf met een looptijd van 30 jaar.

Gemeentelijke Grafkosten Top 10

Crematiekosten

Meestal is een crematorium niet in handen van de overheid. De kosten die crematoria rekenen bepalen zij daarom zelf op basis van de kwaliteit van de dienstverlening, investeringen in de faciliteiten en de positie in de markt. In Nederland kiezen in 2019 de meeste mensen voor cremeren met een percentage van 67 procent. (bron: LVC)

De kosten voor een crematie liggen lager dan voor een graf, omdat het om eenmalige kosten gaat. Gemiddeld kost een stille crematie2 (zonder dienst) in Nederland 684 euro. In Limburg zijn de kosten voor een stille crematie2 gemiddeld het laagst (587 euro). In Friesland is het gemiddelde het hoogst met 913 euro. De meeste mensen kiezen voor een crematie met een dienst en condoleance in de aula van het crematorium. De gemiddelde kosten hiervoor zijn 1.336 euro. In Overbetuwe ben je voor een crematie met dienst het goedkoopst uit (895 euro) en het duurst in Lisse (1.700 euro).

Gemiddelde crematiekosten per provincie

Begraven en cremeren 2019

Steeds meer overledenen worden in Nederland gecremeerd. Het percentage in 2019 was meer dan tweederde met 67 procent (bron: LVC). De provincie waar de meeste crematies plaatsvinden is Limburg. Daar is een stille crematie het goedkoopst en betaal je voor een crematie met gebruik van aula minder dan gemiddeld in Nederland. Het begraven van onze overledenen doen we het meest in Zeeland, op de voet gevolgd door Friesland.

Over het graf- en crematiekostenonderzoek

Monuta heeft de grafkosten van 1.694 begraafplaatsen (algemeen, gemeentelijk en kerkelijk) in Nederland onderzocht. De grafrechten, onderhoud- en begraafkosten samen bepalen de totale kosten voor de aanschaf van een graf. Daarnaast zijn er 108 crematoria in Nederland gevraagd naar de kosten van een stille crematie met en zonder gebruik van de aula. Van 106 crematoria zijn de tarieven publiekelijk bekend of zijn de tarieven met het onderzoeksteam gedeeld. Al deze kosten zijn in de online Graf- en crematiekostenmeter van Monuta inzichtelijk gemaakt. De bedragen in het Graf- en crematiekostenanalyses zijn gebaseerd op onderzoek in de maand april van 2020 en geven een indicatie van de kosten van begraven en cremeren. Het gaat hier om een optelling van een aantal kostenposten zoals grafrecht, begraafkosten, onderhoudskosten bij begraven en de kosten van crematie en asbestemming bij cremeren. Op het moment van overlijden kunnen de kosten afwijken. Monuta kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen naar aanleiding van de uitkomst van het Graf- en crematiekostenonderzoek.
Ondanks het feit dat dit onderzoek uitermate zorgvuldig is uitgevoerd, zijn onjuistheden niet uitgesloten. Opmerkingen naar aanleiding van deze Graf- en crematiekosten kunnen gemaild worden naar grafkosten@monuta.nl.

Dit is een partnerbijdrage. Bekijk hier een volledig overzicht van partnerberichten van Monuta.